logo

Carlotta - the museum database

1997:286:12-25 :: flottning, skiljeställe, härbre, utställning, kulturhistoria, dörr, kiosk, båthus, slip, smedja, vårdplan

Object description

Nederkalix sn, Vassholmen. Fastighetsbeteckning: Innanbäcken 7:3.

Fotografering för vårdplan.

12-16. Härbret.

12-13. Exteriörer.

14. Dörr.

15-16. Interiörer (med utställning).

17-18. F.d. glasskiosk: Exteriörer (Länkarnas hus i bakgrunden).

19-25. Båthuset.

19. Exteriörer.

20. Slipen med vagn och linor.

21. Exteriör (med slipen). Smedjan till höger. Konstnärshuset i bakgrunden.

22. Exteriör. Scenen i förgrunden.

23. Exteriör.

24-25. Översiktliga interiörer.

Leave a comment

You can comment on the object here. We moderate all comments before publishing.