logo

Carlotta - the museum database

1996:132:3-8 :: ladugård, fårhus, fasad, stockväggar, timring, kulturmiljövård, dokumentation

Object description

Pajala sn, Kengis.

Kengis ladugård. Nytt timmer inlagt i rötskadade delar av stommen. Alla ljusa partier är nytimrade. Även fårhusdelen vid gaveln nytimras.

Object description

Kengis ladugård.

Nytt timmer inlagt i rötskadade delar av stommen, alla ljusa partier nytimrade. Även fårhusdelen vid gaveln nytimras.

Leave a comment

You can comment on the object here. We moderate all comments before publishing.