logo

Carlotta - the museum database

bild

1982:662:2-24 :: affärshus, tapetserarverkstad, fönster, gavelröste, kulturmiljövård, inventering, bostadshus, uthus

Object description
Nederkalix sn, Kalix. Byggnadsinventering inför centrumplanering av Kalix tätort. Kvarteret Länsman 7.

Leave a comment

You can comment on the object here. We moderate all comments before publishing.