logo

Carlotta - the museum database

1973:192:2-31 :: hembygdsgård, bostadshus, parstuga, mangårdsbyggnad, interiör, vävstol, kulturmiljövård

Object description

Överkalix socken. Nybyn. Martingården, hembygdsgård.

2. Salen från väster i huvudbyggnaden.

3-4. Farstukammaren i huvudbyggnaden.

5-8. Kök, huvudbyggnaden.

9. Farstu, huvudbyggnaden.

10. Norra rummet i Lillstugan.

11-15. Södra rummet i Lillstugan.

16-27. Huvudbyggnadens vind inredd till museivåning.

28. Lillstugan.

29-30. Gårdsplan sedd från sydöst.

31. Gårdsplan sedd från nordöst.

Leave a comment

You can comment on the object here. We moderate all comments before publishing.