logo

Carlotta - the museum database

1973:188:2-35 :: hembygdsgård, fönster, härbre, ladugård, vedbod, syll, dörr, kulturmiljövård, dokumentation

Object description

Överkalix socken. Nybyn. Martingården, hembygdsgård.

2-3. Fönster. Huvudbyggnadens östra stugavel.

4. Vindsfönster. Huvudbyggnades östra stugavel.

5-8. Vindsfönstret. Huvudbyggnaden gårdssidan.

9. Grundventilation och skurvattenhål.

10. Ladugård.

11-12. Ladugård, detalj.

13. Vedhuset vid boningshuset.

14-18. Vedhuset.

19-21. Vedhusets dörr.

22-26. Härbren.

27-32. Härbrenas stolpgrund.

33-34. Härbredörrar.

35. Härbrets syll varv.

Leave a comment

You can comment on the object here. We moderate all comments before publishing.