logo

Carlotta - the museum database

1977:2:4-6 :: bruksbebyggelse, teckning

Object description

"Selets bruk och masugn från väster, Nederluleå s:n, 5 feb. 1835".

Plansch 34 i C.J.F. Plagemanns resor i Norrland, Dalarna och Västmanland samt på Gotland : åren 1833-1856 / text och bilder utgivna och kommenterade av Carl Johan Lamm. Lund 1942-44.