logo

Carlotta - the museum database

030858 :: möbel, arbetsbord, bord, skomakarbord, skomakarbänk

Object description
Skomakarbord eller bänk av trä med fyra ben och tvärslåar mellan benen.Bänken har en utdragbar låda under skivan. Skivan består av fem ihopspontade brädor och har en list runt om. På ena kortsidan finns en rektangelformat högre sarg. På andra kortsidan av bänken, i mitten av listen, löper en smal omålad trälist med spår, kanske för förvaring av verktyg. Bänken är dekorationsmålad. På undersidan av lådan finns är det skrivet i blyerts, så även på undersidan av bänken där lådan skjuts in. Har funnits på gården så länge givaren kan minnas och sett ut på samma vis. Fadern hade lärt sig lite om skomakeri av sin far och kunde göra vissa delmoment.
inventarienummer - objekt
030858
sakord
möbel; arbetsbord; bord; skomakarbord; skomakarbänk
klassifikation OCM
294; 3523
antal
1
beskrivning
Skomakarbord eller bänk av trä med fyra ben och tvärslåar mellan benen.Bänken har en utdragbar låda under skivan. Skivan består av fem ihopspontade brädor och har en list runt om. På ena kortsidan finns en rektangelformat högre sarg. På andra kortsidan av bänken, i mitten av listen, löper en smal omålad trälist med spår, kanske för förvaring av verktyg. Bänken är dekorationsmålad. På undersidan av lådan finns är det skrivet i blyerts, så även på undersidan av bänken där lådan skjuts in. Har funnits på gården så länge givaren kan minnas och sett ut på samma vis. Fadern hade lärt sig lite om skomakeri av sin far och kunde göra vissa delmoment.
signering/påskrift/stämpling
"Skomakaren N J Hellström, MDCCCLXXXXVIII, XIV/III, 1989, 14/4"
teknik
dekorationsmålat; handgjort; snickrat
längd
114,5 cm
bredd
57 cm
höjd
72 cm
land - användning
Sverige
län - användning
Norrbottens län
kommun - användning
Luleå kommun
by - användning
Börjelslandet
personnamn - förvärvat från
Östling, Granberg Birgitta (f. 1939), Börjelslandet
datum - förvärv till museet
2018-11
historik
Föremålen kommer från en välbevarad gårdsmiljö i Börjelslandet, en by från svensk tidigmodern tid som är belägen 25 km norr om Luleå. Gården är en del av stamgården Paars som under 1700- talets senare del kom att uppdelas i fyra delar: Isi Påls, Ny Påls, Isi Tans och Isi Östlings. Gården Östlings anses ha stort kulturhistoriskt värde och består bland annat av en parstuga, långloge, bagarstuga, smedja och ladugård. Gården anses vara representativ för Lule-bygden och visar hur en bondgård drevs före modern gårdsdrift. Mangårdsbyggnaden är uppförd 1747, påbyggd 1860 och renoveringar gjordes på 1960- talet. 2018 förvärvades hundratalet föremål i samband med att släkten Östlings sista ägare, Birgitta Östling-Granberg, skulle sälja gården. Under Birgitta Östling Granbergs uppväxt på gården levde de i en tregenerationsfamilj bestående av föräldrar, farmor och en farbror.
diarienummer - diarienr till objektet
299-2018

Leave a comment

You can comment on the object here. We moderate all comments before publishing.