logo

Carlotta - the museum database

defining image

Länsmuseum för Norrbottens län Norrbottens museum

Sedan slutet av 1800-talet har Norrbottens museum samlat in föremål som berättar om länets mångkulturella och intressanta historia. Samlingarna har en stor bredd och innehåller stort som smått, allt från målade kistor och skåp till plasttallrikar och servetter. Museet har även ett omfattande bildarkiv, dels från museets egna dokumentationer i länet, men också från fotografer och privatpersoner.

Delar av samlingarna finns tillgängliga genom Carlotta, som uppdateras successivt. Samlingarna har katalogiserats under lång tid och av många olika personer, därför kan informationens kvalitet variera.

Välkommen att söka i våra samlingar! Kontakta oss om du vill komplettera informationen eller om du har frågor om våra samlingar: carlotta@norrbotten.se.

The database currently contains...

Föremålsposter
97 142.
Kulturhistoriska föremål
25 517.
Fotografier
61 674.
Digitala bilder
88 045.
Mest visade kulturhistoriska föremål
munskydd; skydd ; Skydd av textil i shackrutigt bomullstyg. Tygbiten har plisserade kortsidor och två resårband är fästa på respektive sida...
alt
Mest visade fotografi
bostadshus; gårdsmiljö; uthus; kulturmiljövård; inventering ; Byggnadsinventering 1977. Inventering: Kaj Bergman. Luleå kommun. Fastighetsb...
alt
Senast registrerade kulturhistoriska föremål
ampull; injektionsflaska; läkemedelsbehållare; vaccinampull; vaccinflaska ; Behållare för Covid-19 Vaccine Moderna. Transparent ampull i gl...
alt
Senast registrerade fotografi
utställning ; Utställningen Hallå Hemslöjd på Norrbottens museum.
alt
Senast avbildade föremål
dräkt; militäruniform; mössa ; Grå "trekantig" mössa. Brättet uppvikt. Blått på insidan. Tre kronor av gulmetall är fästade på vänster uppv...
alt
Senast digitaliserade fotografi
mangårdsbyggnad ; Etnologisk dokumentation av byn Gallejaur, Nedertoneå sn. 2-19 BYKÄRNAN 2-6 ANDERS-LARSAGÅRDEN, Mangårdsbyggnaden. 2-...
alt

Månadens föremål

altPrydnadsföremål; äpple

Månadens fotografi

altmangårdsbyggnad; förstukvist; träd; äppelträd ; Förstukvisten till Lövgrens gård med det blommande äppelträdet vid sidan. Trädet hade sista hösten burit ett hundratal äpplen. Huset bär datum på takåsens undersida: 18 25/5 44. Övervåningen är påbyggd en gång.

Kort om Carlotta

Carlotta är ett informationssystem som utvecklats för museer och deras museisamlingar. Grundidén är att tillhandahålla ett flexibelt system som kan användas och anpassas till alla sorters museisamlingar.Read more...