logo

Carlotta - the museum database

Tips och hjälp vid sökning

Det finns tre olika sätt att söka efter information, "Fri sökning", "Enkel sökning" och "Avancerad sökning". Har du inte använt WebCarlotta tidigare rekommenderas du att börja med "Fri sökning" som är enklast att använda.

Fri sökning
Frisökningsrutan finns uppe till höger på startsidan. Här söker du i databasens alla register och fält, och du kan komma att få sökträffar i både föremåls-, foto- och namnregister.

Du kan t.ex. skriva in ett material, ett föremål, en ort eller ett motivord (t.ex. hus, porträtt, kyrka, gris). Du kan också skriva in ett accessionsnummer (fotografi) eller ett inventarienummer (föremål). Fyll på med nollor före siffrorna om inventarienumret har färre än sex siffror, t ex 007175, 023469:1.

Databasen söker på allt som innehåller det sökbegrepp du skriver in. Söker du på t.ex. stol, kommer du även att få upp ord som takstol och predikstol. Vill du begränsa din sökning till bara stol, måste du använda citattecken, ”stol”. Om du exempelvis letar efter föremål, fotografier och information med koppling till brudklänning, så skriver du in brudklänning. Skriver du bara brud kommer du att få träffar på alla ord som innehåller brud, t. ex brudkrona och brudbukett.

Du kan kombinera flera olika sökord genom att skriva in dem efter varandra i frisöksrutan med mellanslag mellan varje ord. Söker du t.ex. efter bilder som Adolf Hjort har tagit på hus i Ersnäs skriver du in hjort ersnäs hus i rutan. Vill du söka på värden som innehåller mellanslag måste du använda citattecken kring hela värdet, t.ex. ”Kiruna kyrka”.

Att tänka på:
Bocka i rutan "Endast föremål med bild" om du bara vill ha träff på poster som har en bild.

När du öppnar en objektspost, tänk på att du ofta hittar mer information under fliken ”OMFATTNING”.

När du letar efter ett personnamn finns det olika sätt att söka på. Eftersom Norrbottens museum har använt specifika namnförkortningar vid registrering för att särskilja olika personer med samma namn, kommer du att få flest träffar om du söker enbart på efternamnets sju första bokstäver. Letar du efter någon som heter Hjort i efternamn skriver du ”Hjort”, letar du efter en Hedström skriver du ”Hedströ”.

För att försäkra dig om att hitta den rätta Hedström kan du använda hela namnförkortningen efter principen: ”efternamnets sju första bokstäver, förnamnets initialbokstav, samt hemortens eller verksamhetsortens namn. En namnförkortning består av maximalt 15 tecken, därför kan ortsnamnets längd bli avkortat. T. ex: Anna-Greta Hedström, Gäddvik, förkortas HedströAGGäddvi, Adolf Hjort, Alvik, förkortas HjortAAlvik.

Du kan även söka på "Efternamn Förnamn", t.ex. "Hjort Adolf ”, men du kommer troligen inte att få lika många träffar som om du söker med hjälp av förkortningarna.

Enkel sökning
Enkel sökning är bra om du vill begränsa antalet träffar. Här kan du välja vilka fält du vill att sökningen görs i, t ex geografiska namnfält. Du kan också söka på flera olika variabler: plats, tid, typ av föremål eller namn, samtidigt. Men, sökningen görs endast i vissa fält ("dataelement"). Du bör därför använda Enkel sökning när du verkligen vet i vilka fält du vill söka i. Vill du söka i alla fält ska du istället använda "Fri sökning".

Benämning = typ av föremål
Identitet = inventarienummer, accessionsnummer
Plats = Geografiska namn: land, stad, kommun, socken, gata, kvarter, m.fl.
Person = Egennamn: personer, företag, institutioner

Du använda samtliga sökfält i en sökning, men bara söka på en sak per rad (dvs efternamn för en person, eller ett gatunamn men inte två olika).

Här kan du också välja om du vill söka på termer som:
Börjar på = du får träff på allt som börjar på det sökta ordet
Innehåller = allt som inkluderar det sökta ordet (”bok” ger träff på lärobok, pekbok, barnbok, och bok)
Är lika med = enbart det sökta ordet
Slutar på = allt som slutar på det sökta ordet

Avancerad sökning
Avancerad sökning är i första hand till för vana Carlottaanvändare. En förutsättning för att kunna använda sökningen effektivt är att du känner till sökfälten som används och hur de hänger ihop. Fördelen med Avancerad sökning är att det finns stora möjligheter att kombinera olika sökparametrar och du kan specificera i vilket register du vill söka.

I översta rullistan är registret för Objekt (föremål) förvalt. Här kan man ändra till något annat register eller välja "Alla" vilket innebär att man söker i alla register.

Träfflistan

När du får träff på en sökning, visas en träfflista. För att öppna en post i listan klickar du på länken som visas.

Vill du enbart se de föremål som inkluderar bilder, klicka för ruta.

Träfflistan visas automatiskt som ”karta”, dvs i rader från vänster till höger. Vill du hellre att träffarna listas uppifrån och ner som en lista, klicka på ”Visa lista”.

Maximera = sökrutan visas, så att du kan ändra i sökningen, Minimera = ta bort sökrutan.