logo

Carlotta - the museum database

1993:5533

Object description

1-3. Översikt. Arbetsbild första dagen.

4-6. Plan x 165 y 45 25-30 cm djupt sotlager.

7. Översikt x 179 y 33 30 cm djupt plan röd sand mot Norr.

8. Profil x 165 y 45 mot Norr.

9. Arbetsbild över x 179 y 45.

10-11. Profil x 179 y 33 mot Norr 62 cm djup.

12-13. Arbetsbild.

14-15. Profil x 192 y 32 mot Söder ca 45 cm djup sotig rödbränd sandhorisont på 10-12 cm djup.

16. Botten av schaktet i boplatsvallen (RAÄ 912) vid 4-5 m rutorna mot Söder. Kol skörbränd sten och rödbränd sand på 80 cm djup.

17-18. Botten av schaktet i boplatsvallen (RAÄ 912) vid 4-5 m rutorna mot Norr. rikligt med kol, skörbränd sten och rödbränd sand på 1 m djup.

accessionsnummer - fotografi
1993:5533
klassifikation OCM
172; 332
land
Sverige
län - avbildad
Norrbottens län
persontext - fotograf
Algotsson Åsa
Raä:nr
912
motivkategori
arkeologi
tid - fotografering
1993-10-06 [bild 1-16]; 1993-10-12 [bild 17 och 18]
bildbeskrivning

1-3. Översikt. Arbetsbild första dagen.

4-6. Plan x 165 y 45 25-30 cm djupt sotlager.

7. Översikt x 179 y 33 30 cm djupt plan röd sand mot Norr.

8. Profil x 165 y 45 mot Norr.

9. Arbetsbild över x 179 y 45.

10-11. Profil x 179 y 33 mot Norr 62 cm djup.

12-13. Arbetsbild.

14-15. Profil x 192 y 32 mot Söder ca 45 cm djup sotig rödbränd sandhorisont på 10-12 cm djup.

16. Botten av schaktet i boplatsvallen (RAÄ 912) vid 4-5 m rutorna mot Söder. Kol skörbränd sten och rödbränd sand på 80 cm djup.

17-18. Botten av schaktet i boplatsvallen (RAÄ 912) vid 4-5 m rutorna mot Norr. rikligt med kol, skörbränd sten och rödbränd sand på 1 m djup.

material - bildbärare
Film svart/vit 24x36

Leave a comment

You can comment on the object here. We moderate all comments before publishing.