logo

Carlotta - the museum database

bild

2000:428 :: brygga, båt, ångbåt

Object description
Ångbåten Tärnan vid brygga. Bilden är tagen mellan 1901 (första driftsåret) och 1905 (unionsupplösningen). Då var Nils Petter Wikman befälhavare ombord på traden Kalix-Haparanda t.o.r. Han slutade 1913 på Tärnan och Johan Erik Johansson tog vid. 1920 insattes Tärnan med ny ägare på traden Luleå-Piteå t.o.r. 1930 byggdes hon om till bogserbåt och skrotades troligen 1961. Siste ägaren var August Eriksson i Jämtön.
  • accessionsnummer - föreställer (1)