logo

Carlotta - the museum database

1995:405:0-2 :: bagarstuga, ladugård, vägg, källare, kulturmiljövård, inventering

Object description

Töre sn, Rånön. Fastighetsbeteckning: Framiudden 1:18.

Inventering av bebyggelsen på Rånön, belägen inom Kalix kommuns skärgård.

0. Bagarstugans baksida.

1. Vägg- ladugård mot nu riven tillbyggnad.

2. Nedgång till källare, gaveln uthuset/ladugården.

Leave a comment

You can comment on the object here. We moderate all comments before publishing.