logo

Carlotta - the museum database

1994:420:27-36 :: tjänstebostad, fyrplats, fönster, fasad, förstukvist, torn, fyrmästarbostad

Object description

Nederkalix sn, Malören.

Fyrmästarbostaden.

27-28. Förstubro.

29. Gavelparti, timmervägg.

30. Tornets fasad.

31. Fuktskadat parti.

32. Långfasad.

33-34. Gavel med fönster.

35. Gavelfönster inifrån.

36. Exteriör.

Leave a comment

You can comment on the object here. We moderate all comments before publishing.