logo

Carlotta - the museum database

1983:5 :: sågverk

Object description
Mjösundets 2-ramiga, finbladiga sågkvarn, Råneå socken. (Nuvarande Niemiholm). Tillstånd till skogsverksanläggningen lämnades av Km:s Befhde i Norrbottens län genom utslag den 12 november 1845.

Leave a comment

You can comment on the object here. We moderate all comments before publishing.