logo

Carlotta - the museum database

1986:328:1A-8A :: kulturmiljövård, inventering, kyrka, port, fönster, klockstapel, kyrkomiljö

Object description

Gunnarsbyns kyrka. Råneå sn, Gunnarsbyn. Prästgårdsinventering.

Fotodatum: 1986-05-21 - 1986-05-22.

1A. Utsikt från kyrkan. Prästgården till vänster.

2A-6A. Kyrkan.

7A-8A. Klockstapeln.

Leave a comment

You can comment on the object here. We moderate all comments before publishing.