logo

Carlotta - the museum database

bild

1983:894:2-11 :: smedja, kulturmiljövård, dokumentation

Object description

Norrfjärdens sn, Långträsk mellan Ersnäs och Sjulsmark.

Smedja på Hartzeliusgården. Eventuellt för flyttning till Friluftsmuseet, Gammelstad.

Leave a comment

You can comment on the object here. We moderate all comments before publishing.