logo

Carlotta - the museum database

1974:97:1-32 :: hotell, bod, ekonomibyggnad, kulturmiljövård, dokumentation

Object description

Hotell Gästis i Kalix 16-17 maj 1974.

1 Namnskylt

2 Våningsbod och pilaster

3 Bas till hörnpolaster

4-5 Droppbräda

6 Takkant

7-11 Hotellets uthus från sydväst

12 Bildritan vit på kontaktkartan

13-14 Hotellets uthus från sydväst

15-18 Hotellets uthus gavel mot sydost

19 Gaveldörr till hotellets uthus

20 Hotellets uthus sett från nordost

21 Uthusets baksida

22-23 Hotellbyggnaden och uthuset

24 Uthusets bakifrån

25-29 Uthuset, hotellbyggnaden och stopboden sedda från nordost

30 Uthuset från norr

31-32 Uthuset

  • accessionsnummer - samtidigt förvärv (4)

Leave a comment

You can comment on the object here. We moderate all comments before publishing.