logo

Carlotta - the museum database

1971:98:1-12 :: arkeologi, undersökning, kyrkplats, anläggning, arbetsbild, miljöbild

Object description

Arkeologisk undersökning av Gamla kyrkplatsen i Jokkmokk.

1-5. Anläggning 79 före undersökning från olika håll. Solsken.

6-12. Schaktning vid nya sjukstugan.

Object description

Arkeologisk undersökning av Gamla kyrkplatsen.

1-5 Anläggning 79 före undersökning från olika håll. Solsken.

6-12 Schaktning vid nya sjukstugan

Leave a comment

You can comment on the object here. We moderate all comments before publishing.