logo

Carlotta - the museum database

L 20:11-12 :: mangårdsbyggnad, bostadshus, parstuga, bagarstuga, dubbelbod, gårdsmiljö

Object description

Överluleå sn, Unbyn. Fotodokumentation av mangårdsbyggnad och uthus. Gårdsägare: Stig Lundberg, Unbyn.

Bilen är en Volvo Duett.

L 20:11. Mangård från väster.

L 20:12. Bagarstuga och dubbelbod från nordost.

  • accessionsnummer - föreställer (2)

Leave a comment

You can comment on the object here. We moderate all comments before publishing.