logo

Carlotta - the museum database

BäärnhiGSthlm :: Bäärnhielm Göran

 1. Thumbnail
  bild
  Name:
  arkeologi, bostadshus, brukslämning, enkelstuga, undersökning
  Identity:
  1970:260:1-10
  Location:
  Jokkmokks kommun, Jokkmokks socken, Kvikkjokk, Norrbottens län, Sverige
  Time:
  1970
  Person:
  BäärnhiGSthlm, Norrbottens museum
 2. Thumbnail
  bild
  Name:
  arkeologi, bostadshus, brukslämning, enkelstuga, undersökning
  Identity:
  1970:261:1-12
  Location:
  Jokkmokks kommun, Jokkmokks socken, Kvikkjokk, Norrbottens län, Sverige
  Time:
  1970
  Person:
  BäärnhiGSthlm, Norrbottens museum
 3. Thumbnail
  bild
  Name:
  arkeologi, brukslämning, brunn, ria, undersökning
  Identity:
  1970:262:1-12
  Location:
  Jokkmokks kommun, Jokkmokks socken, Kvikkjokk, Norrbottens län, Sverige
  Time:
  1970
  Person:
  BäärnhiGSthlm, Norrbottens museum
 4. Thumbnail
  bild
  Name:
  arkeologi, brukslämning, metallföremål, mynt, undersökning
  Identity:
  1970:263:1-12
  Location:
  Jokkmokks kommun, Jokkmokks socken, Kvikkjokk, Norrbottens län, Sverige
  Time:
  1970
  Person:
  BäärnhiGSthlm, Norrbottens museum
 5. Thumbnail
  bild
  Name:
  arkeologi, brukslämning, undersökning
  Identity:
  1970:264:1-12
  Location:
  Jokkmokks kommun, Jokkmokks socken, Kvikkjokk, Norrbottens län, Sverige
  Time:
  1970
  Person:
  BäärnhiGSthlm, Norrbottens museum
 6. Thumbnail
  bild
  Name:
  arkeologi, brukslämning, härd, undersökning
  Identity:
  1970:265:1-12
  Location:
  Jokkmokks kommun, Jokkmokks socken, Kvikkjokk, Norrbottens län, Sverige
  Time:
  1970
  Person:
  BäärnhiGSthlm, Norrbottens museum
 7. Thumbnail
  bild
  Name:
  arkeologi, brukslämning, undersökning
  Identity:
  1970:266:1-12
  Location:
  Jokkmokks kommun, Jokkmokks socken, Kvikkjokk, Norrbottens län, Sverige
  Time:
  1970
  Person:
  BäärnhiGSthlm, Norrbottens museum
 8. Thumbnail
  bild
  Name:
  arkeologi, brukslämning, undersökning
  Identity:
  1970:267:1-12
  Location:
  Jokkmokks kommun, Jokkmokks socken, Kvikkjokk, Norrbottens län, Sverige
  Time:
  1970
  Person:
  BäärnhiGSthlm, Norrbottens museum
 9. Thumbnail
  bild
  Name:
  arkeologi, brukslämning, husgrund, undersökning
  Identity:
  1970:267:4
  Location:
  Jokkmokks kommun, Jokkmokks socken, Kvikkjokk, Norrbottens län, Sverige
  Time:
  1970
  Person:
  BäärnhiGSthlm, Norrbottens museum
 10. Thumbnail
  bild
  Name:
  arkeologi, brukslämning, undersökning
  Identity:
  1970:268:1-12
  Location:
  Jokkmokks kommun, Jokkmokks socken, Kvikkjokk, Norrbottens län, Sverige
  Time:
  1970
  Person:
  BäärnhiGSthlm, Norrbottens museum
 11. Thumbnail
  bild
  Name:
  arkeologi, brukslämning, dokumentation
  Identity:
  1970:269:1-12
  Location:
  Jokkmokks kommun, Jokkmokks socken, Kvikkjokk, Norrbottens län, Sverige
  Time:
  1970
  Person:
  BäärnhiGSthlm, Norrbottens museum
 12. Thumbnail
  bild
  Name:
  brukslämning
  Identity:
  1970:269:5
  Location:
  Jokkmokks kommun, Jokkmokks socken, Kvikkjokk, Norrbottens län, Sverige
  Time:
  1970
  Person:
  BäärnhiGSthlm
 13. Thumbnail
  bild
  Name:
  arkeologi, brukslämning, undersökning
  Identity:
  1970:270:1-12
  Location:
  Jokkmokks kommun, Jokkmokks socken, Kvikkjokk, Norrbottens län, Sverige
  Time:
  1970
  Person:
  BäärnhiGSthlm, Norrbottens museum
 14. Thumbnail
  bild
  Name:
  arkeologi, brukslämning, undersökning
  Identity:
  1970:272:1-12
  Location:
  Jokkmokks kommun, Jokkmokks socken, Kvikkjokk, Norrbottens län, Sverige
  Time:
  1970
  Person:
  BäärnhiGSthlm, Norrbottens museum
 15. Thumbnail
  bild
  Name:
  arkeologi, brukslämning, undersökning
  Identity:
  1970:273:1-12
  Location:
  Jokkmokks kommun, Jokkmokks socken, Kvikkjokk, Norrbottens län, Sverige
  Time:
  1970
  Person:
  BäärnhiGSthlm, Norrbottens museum
 16. Thumbnail
  bild
  Name:
  arkeologi, brukslämning, undersökning
  Identity:
  1970:274:1-12
  Location:
  Jokkmokks kommun, Jokkmokks socken, Kvikkjokk, Norrbottens län, Sverige
  Time:
  1970
  Person:
  BäärnhiGSthlm, Norrbottens museum
 17. Thumbnail
  bild
  Name:
  arkeologi, brukslämning, undersökning
  Identity:
  1970:275:1-12
  Location:
  Jokkmokks kommun, Jokkmokks socken, Kvikkjokk, Norrbottens län, Sverige
  Time:
  1970
  Person:
  BäärnhiGSthlm, Norrbottens museum
 18. Thumbnail
  bild
  Name:
  arkeologi, brukslämning, terassering, undersökning
  Identity:
  1970:276:1-12
  Location:
  Jokkmokks kommun, Jokkmokks socken, Kvikkjokk, Norrbottens län, Sverige
  Time:
  1970
  Person:
  BäärnhiGSthlm, Norrbottens museum
 19. Thumbnail
  bild
  Name:
  arkeologi, brukslämning, renvall, undersökning
  Identity:
  1970:277:1-12
  Location:
  Jokkmokks kommun, Jokkmokks socken, Kvikkjokk, Norrbottens län, Sverige
  Time:
  1970
  Person:
  BäärnhiGSthlm, Norrbottens museum
 20. Thumbnail
  bild
  Name:
  arkeologi, renvall, undersökning
  Identity:
  1970:278:1-12
  Location:
  Jokkmokks kommun, Jokkmokks socken, Kvikkjokk, Norrbottens län, Sverige
  Time:
  1970
  Person:
  BäärnhiGSthlm, Norrbottens museum
 21. Thumbnail
  bild
  Name:
  arkeologi, brukslämning, grav, metallföremål, mynt, naturföremål, undersökning
  Identity:
  1970:279:1-12
  Location:
  Jokkmokks kommun, Jokkmokks socken, Kvikkjokk, Norrbottens län, Sverige
  Time:
  1970
  Person:
  BäärnhiGSthlm, Norrbottens museum
 22. Thumbnail
  bild
  Name:
  arkeologi, brukslämning, undersökning
  Identity:
  1970:280:1-12
  Location:
  Jokkmokks kommun, Jokkmokks socken, Kvikkjokk, Norrbottens län, Sverige
  Time:
  1970
  Person:
  BäärnhiGSthlm, Norrbottens museum
 23. Thumbnail
  bild
  Name:
  arkeologi, brukslämning, undersökning
  Identity:
  1970:281:1-12
  Location:
  Jokkmokks kommun, Jokkmokks socken, Kvikkjokk, Norrbottens län, Sverige
  Time:
  1970
  Person:
  BäärnhiGSthlm, Norrbottens museum
 24. Thumbnail
  bild
  Name:
  arkeologi, brukslämning, undersökning
  Identity:
  1970:282:1-12
  Location:
  Jokkmokks kommun, Jokkmokks socken, Kvikkjokk, Norrbottens län, Sverige
  Time:
  1970
  Person:
  BäärnhiGSthlm, Norrbottens museum
 25. Thumbnail
  bild
  Name:
  arkeologi, brukslämning, metallföremål, mynt, undersökning
  Identity:
  1970:283:1-12
  Location:
  Jokkmokks kommun, Jokkmokks socken, Kvikkjokk, Norrbottens län, Sverige
  Time:
  1970
  Person:
  BäärnhiGSthlm, Norrbottens museum
 26. Thumbnail
  bild
  Name:
  arkeologi, brukslämning, undersökning
  Identity:
  1970:284:1-12
  Location:
  Jokkmokks kommun, Jokkmokks socken, Kvikkjokk, Norrbottens län, Sverige
  Time:
  1970
  Person:
  BäärnhiGSthlm, Norrbottens museum
 27. Thumbnail
  bild
  Name:
  arkeologi, brukslämning, grav, undersökning
  Identity:
  1970:285:1-12
  Location:
  Jokkmokks kommun, Jokkmokks socken, Kvikkjokk, Norrbottens län, Sverige
  Time:
  1970
  Person:
  BäärnhiGSthlm, Norrbottens museum
 28. Thumbnail
  bild
  Name:
  arkeologi, brukslämning, undersökning
  Identity:
  1970:286:1-12
  Location:
  Jokkmokks kommun, Jokkmokks socken, Kvikkjokk, Norrbottens län, Sverige
  Time:
  1970
  Person:
  BäärnhiGSthlm, Norrbottens museum
 29. Thumbnail
  bild
  Name:
  arkeologi, brukslämning, grav, undersökning
  Identity:
  1970:287:1-12
  Location:
  Jokkmokks kommun, Jokkmokks socken, Kvikkjokk, Norrbottens län, Sverige
  Time:
  1970
  Person:
  BäärnhiGSthlm, Norrbottens museum
 30. Thumbnail
  bild
  Name:
  arkeologi, brukslämning, undersökning
  Identity:
  1970:288:1-12
  Location:
  Jokkmokks kommun, Jokkmokks socken, Kvikkjokk, Norrbottens län, Sverige
  Time:
  1970
  Person:
  BäärnhiGSthlm, Norrbottens museum
 31. Thumbnail
  bild
  Name:
  arkeologi, brukslämning, golv, stolphål, undersökning
  Identity:
  1970:289:1-12
  Location:
  Jokkmokks kommun, Jokkmokks socken, Kvikkjokk, Norrbottens län, Sverige
  Time:
  1970
  Person:
  BäärnhiGSthlm, Norrbottens museum
 32. Thumbnail
  bild
  Name:
  arkeologi, brukslämning, undersökning
  Identity:
  1970:290:1-12
  Location:
  Jokkmokks kommun, Jokkmokks socken, Kvikkjokk, Norrbottens län, Sverige
  Time:
  1970
  Person:
  BäärnhiGSthlm, Norrbottens museum
 33. Thumbnail
  bild
  Name:
  arkeologi, brukslämning, undersökning
  Identity:
  1970:291:1-12
  Location:
  Jokkmokks kommun, Jokkmokks socken, Kvikkjokk, Norrbottens län, Sverige
  Time:
  1970
  Person:
  BäärnhiGSthlm, Norrbottens museum
 34. Thumbnail
  bild
  Name:
  arkeologi, brukslämning, undersökning
  Identity:
  1970:292:1-12
  Location:
  Jokkmokks kommun, Jokkmokks socken, Kvikkjokk, Norrbottens län, Sverige
  Time:
  1970
  Person:
  BäärnhiGSthlm, Norrbottens museum
 35. Thumbnail
  bild
  Name:
  arkeologi, brukslämning, undersökning
  Identity:
  1970:293:1-12
  Location:
  Jokkmokks kommun, Jokkmokks socken, Kvikkjokk, Norrbottens län, Sverige
  Time:
  1970
  Person:
  BäärnhiGSthlm, Norrbottens museum
 36. Thumbnail
  bild
  Name:
  arkeologi, brukslämning, undersökning
  Identity:
  1970:294:1-12
  Location:
  Jokkmokks kommun, Jokkmokks socken, Kvikkjokk, Norrbottens län, Sverige
  Time:
  1970
  Person:
  BäärnhiGSthlm, Norrbottens museum
 37. Thumbnail
  bild
  Name:
  arkeologi, brukslämning, undersökning
  Identity:
  1970:295:8-12
  Location:
  Jokkmokks kommun, Jokkmokks socken, Kvikkjokk, Norrbottens län, Sverige
  Time:
  1970
  Person:
  BäärnhiGSthlm, Norrbottens museum
 38. Thumbnail
  bild
  Name:
  arkeologi, brukslämning, undersökning
  Identity:
  1970:296:2-12
  Location:
  Jokkmokks kommun, Jokkmokks socken, Kvikkjokk, Norrbottens län, Sverige
  Time:
  1970
  Person:
  BäärnhiGSthlm, Norrbottens museum
 39. Thumbnail
  bild
  Name:
  arkeologi, brukslämning, undersökning
  Identity:
  1970:297:1-12
  Location:
  Jokkmokks kommun, Jokkmokks socken, Kvikkjokk, Norrbottens län, Sverige
  Time:
  1970
  Person:
  BäärnhiGSthlm, Norrbottens museum
 40. Thumbnail
  bild
  Name:
  arkeologi, brukslämning, husgrund, undersökning
  Identity:
  1970:297:2
  Location:
  Jokkmokks kommun, Jokkmokks socken, Kvikkjokk, Norrbottens län, Sverige
  Time:
  1970
  Person:
  BäärnhiGSthlm, Norrbottens museum
 41. Thumbnail
  bild
  Name:
  anläggning, arkeologi, eldstad, keramik, keramikföremål, kniv, kultång, kyrkplats, plan, undersökning
  Identity:
  1971:100:1-12
  Location:
  Jokkmokk, Jokkmokks kommun, Jokkmokks socken, Norrbottens län, Sverige
  Time:
  1971
  Person:
  BäärnhiGSthlm, Norrbottens museum
 42. Thumbnail
  bild
  Name:
  anläggning, arkeologi, kyrkplats, plan, undersökning
  Identity:
  1971:101:1-12
  Location:
  Jokkmokk, Jokkmokks kommun, Jokkmokks socken, Norrbottens län, Sverige
  Time:
  1971
  Person:
  BäärnhiGSthlm, Norrbottens museum
 43. Thumbnail
  Name:
  arkeologi, eldstad, fornlämning, undersökning
  Identity:
  1971:102:10-12
  Location:
  Jokkmokk, Jokkmokks kommun, Jokkmokks socken, Norrbottens län, Sverige
  Person:
  BäärnhiGSthlm, Norrbottens museum
 44. Thumbnail
  bild
  Name:
  arkeologi, eldstad, kyrkplats, undersökning
  Identity:
  1971:102:1-12
  Location:
  Jokkmokk, Jokkmokks kommun, Jokkmokks socken, Norrbottens län, Sverige
  Person:
  BäärnhiGSthlm, Norrbottens museum
 45. Thumbnail
  bild
  Name:
  anläggning, arkeologi, kyrkplats, plan, undersökning
  Identity:
  1971:103:1-12
  Location:
  Jokkmokk, Jokkmokks kommun, Jokkmokks socken, Norrbottens län, Sverige
  Time:
  1971
  Person:
  BäärnhiGSthlm, Norrbottens museum
 46. Thumbnail
  bild
  Name:
  anläggning, arkeologi, gryta, kastrull, kopparföremål, kyrkplats, undersökning
  Identity:
  1971:104:2-12
  Location:
  Jokkmokk, Jokkmokks kommun, Jokkmokks socken, Norrbottens län, Sverige
  Time:
  1971
  Person:
  BäärnhiGSthlm, Norrbottens museum
 47. Thumbnail
  bild
  Name:
  anläggning, arkeologi, eldstad, gryta, kastrull, kniv, kopparföremål, kyrkplats, plan, undersökning
  Identity:
  1971:105:1-12
  Location:
  Jokkmokk, Jokkmokks kommun, Jokkmokks socken, Norrbottens län, Sverige
  Time:
  1971
  Person:
  BäärnhiGSthlm, Norrbottens museum
 48. Thumbnail
  bild
  Name:
  anläggning, arkeologi, eldstad, kyrkplats, plan, undersökning
  Identity:
  1971:106:1-12
  Location:
  Jokkmokk, Jokkmokks kommun, Jokkmokks socken, Norrbottens län, Sverige
  Time:
  1971
  Person:
  BäärnhiGSthlm, Norrbottens museum
 49. Thumbnail
  bild
  Name:
  anläggning, arbetsbild, arkeologi, kyrkplats, markberedning, markberedningsmaskin, undersökning
  Identity:
  1971:110:1-12
  Location:
  Jokkmokk, Jokkmokks kommun, Jokkmokks socken, Norrbottens län, Sverige
  Time:
  1971
  Person:
  BäärnhiGSthlm, Norrbottens museum
 50. Thumbnail
  bild
  Name:
  anläggning, arbetsbild, arkeologi, gruppbild, kyrkplats, undersökning
  Identity:
  1971:111:1-12
  Location:
  Jokkmokk, Jokkmokks kommun, Jokkmokks socken, Norrbottens län, Sverige
  Time:
  1971
  Person:
  BäärnhiGSthlm, Norrbottens museum
 51. Thumbnail
  bild
  Name:
  keramikföremål
  Identity:
  1971:91:12
  Location:
  Jokkmokks kommun, Jokkmokks socken, Kvikkjokk, Norrbottens län, Sverige
  Person:
  BäärnhiGSthlm, Norrbottens museum
 52. Thumbnail
  bild
  Name:
  anläggning, arkeologi, kyrkplats, miljöbild, undersökning
  Identity:
  1971:95:1-12
  Location:
  Jokkmokk, Jokkmokks kommun, Jokkmokks socken, Norrbottens län, Sverige
  Time:
  1971
  Person:
  BäärnhiGSthlm, Norrbottens museum
 53. Thumbnail
  bild
  Name:
  anläggning, arkeologi, kyrkplats, metallföremål, mynt, plan, undersökning
  Identity:
  1971:96:1-12
  Location:
  Jokkmokk, Jokkmokks kommun, Jokkmokks socken, Norrbottens län, Sverige
  Time:
  1971
  Person:
  BäärnhiGSthlm, Norrbottens museum
 54. Thumbnail
  bild
  Name:
  anläggning, arkeologi, kyrkplats, metallföremål, miljöbild, mynt, plan, ring, undersökning
  Identity:
  1971:97:1-12
  Location:
  Jokkmokk, Jokkmokks kommun, Jokkmokks socken, Norrbottens län, Sverige
  Time:
  1971
  Person:
  BäärnhiGSthlm, Norrbottens museum
 55. Thumbnail
  bild
  Name:
  anläggning, arbetsbild, arkeologi, kyrkplats, miljöbild, undersökning
  Identity:
  1971:98:1-12
  Location:
  Jokkmokk, Jokkmokks kommun, Jokkmokks socken, Norrbottens län, Sverige
  Time:
  1971
  Person:
  BäärnhiGSthlm, Norrbottens museum
 56. Thumbnail
  bild
  Name:
  anläggning, arbetsbild, arkeologi, kniv, kyrkplats, metallföremål, mynt, plan, undersökning
  Identity:
  1971:99:1-12
  Location:
  Jokkmokk, Jokkmokks kommun, Jokkmokks socken, Norrbottens län, Sverige
  Time:
  1971
  Person:
  BäärnhiGSthlm, Norrbottens museum
 57. Thumbnail
  bild
  Name:
  arkeologi, kyrkplats, undersökning
  Identity:
  1972:251:1-12
  Location:
  Jokkmokk, Jokkmokks kommun, Jokkmokks socken, Norrbottens län, Sverige
  Time:
  1972
  Person:
  BäärnhiGSthlm, Norrbottens museum
 58. Thumbnail
  bild
  Name:
  marknadsplats
  Identity:
  1972:251:12
  Location:
  Jokkmokk, Jokkmokks kommun, Jokkmokks socken, Norrbottens län, Sverige
  Time:
  1972
  Person:
  BäärnhiGSthlm, Norrbottens museum
 59. Thumbnail
  bild
  Name:
  arkeologi, kyrkplats, undersökning
  Identity:
  1972:252:1-12
  Location:
  Jokkmokk, Jokkmokks kommun, Jokkmokks socken, Norrbottens län, Sverige
  Time:
  1972
  Person:
  BäärnhiGSthlm, Norrbottens museum
 60. Thumbnail
  bild
  Name:
  arkeologi, kyrkplats, undersökning
  Identity:
  1972:253:1-12
  Location:
  Jokkmokk, Jokkmokks kommun, Jokkmokks socken, Norrbottens län, Sverige
  Time:
  1972
  Person:
  BäärnhiGSthlm, Norrbottens museum