logo

Carlotta - the museum database

bild

1977:516 :: boplats, utan synlig anläggning, miljöbild, vy

Object description
Under "Misos"-bergets markanta profil syns Talludden - på andra sidan viken och ungefär mitt i bilden. Talludden är en boplats. Foto mot sydost.
  • accessionsnummer - föreställer (1)

Leave a comment

You can comment on the object here. We moderate all comments before publishing.