logo

Carlotta - the museum database

001702 :: byggnadsdelar, lås

Object description
Lås med nyckel. Låset har mekanismen blottad åt "nyckelsidan" medan låssidan är täckt med en rektangulär järnplatta där ena änden är utdragen till en spets.