logo

Carlotta - the museum database

030847 :: hatt, huvudbonad, stråhatt

Object description
Röd stråhatt med lätt uppåtböjt brätte. Runt huvudbonaden är ett räfflat band fastsytt och uppe på kullens mitt finns en knapp. Både bandet och knappen har samma nyans av beige. På insidan av hatten är ett brunt band fäst och inunder det ett gummiband.
inventarienummer - objekt
030847
sakord
hatt; huvudbonad; stråhatt
ämnesord
dräkt
klassifikation OCM
291; 2915
antal
1
beskrivning
Röd stråhatt med lätt uppåtböjt brätte. Runt huvudbonaden är ett räfflat band fastsytt och uppe på kullens mitt finns en knapp. Både bandet och knappen har samma nyans av beige. På insidan av hatten är ett brunt band fäst och inunder det ett gummiband.
teknik
industritillverkat
färg
röd; brun; beige
diameter
15 cm [Huvudbonaden ]; 27 cm [Inkl. brätte]
land - användning
Sverige
län - användning
Norrbottens län
kommun - användning
Luleå kommun
by - användning
Börjelslandet
personnamn - förvärvat från
Östling, Granberg Birgitta (f. 1939), Börjelslandet
datum - förvärv till museet
2018-11
historik
Föremålen kommer från en välbevarad gårdsmiljö i Börjelslandet, en by från svensk tidigmodern tid som är belägen 25 km norr om Luleå. Gården är en del av stamgården Paars som under 1700- talets senare del kom att uppdelas i fyra delar: Isi Påls, Ny Påls, Isi Tans och Isi Östlings. Gården Östlings anses ha stort kulturhistoriskt värde och består bland annat av en parstuga, långloge, bagarstuga, smedja och ladugård. Gården anses vara representativ för Lule-bygden och visar hur en bondgård drevs före modern gårdsdrift. Mangårdsbyggnaden är uppförd 1747, påbyggd 1860 och renoveringar gjordes på 1960- talet. 2018 förvärvades hundratalet föremål i samband med att släkten Östlings sista ägare, Birgitta Östling-Granberg, skulle sälja gården. Under Birgitta Östling Granbergs uppväxt på gården levde de i en tregenerationsfamilj bestående av föräldrar, farmor och en farbror.
diarienummer - diarienr till objektet
299-2018

Leave a comment

You can comment on the object here. We moderate all comments before publishing.