logo

Carlotta - the museum database

OBJTXThistorik

CountValue
1A. G. Rålin återkom till Sverige från USA efter att ha lärt sig orgeltillverkning och startade 1885 A G Rålins Orgel- och Pianofabrik i Åmål på Hamngatan. Verksamheten flyttades till en ny fabrik 1901. 1933 flyttades tillverkningen till Arvika och den stora fabriksbyggnaden togs över av bl.a Engers skjortfabrik. Byggnaden revs 1983 och byggnadsmaterialet användes då som fyllning till vägbyggen på Nötön där vägarna fått namn efter fabriken; Orgelvägen och Pianovägen.
1A&E Design är ett av de främsta skandinaviska företagen inom industridesign med säte i Stockholm och på Lidingö. Källa:Wikipedia
1ABC-boken har tillhört Gunnel Lindström, född Olsson. Gunnel är född 1937 på Skurholmen i Luleå. Hon är uppväxt på Backgatan på Östermalm i Luleå, i ett hus byggt av hennes far Bill Olsson. Gunnel gick grundksolan på Östra skolan och Seminariet. Hon gick sedan realskola och gymnasieutbildning. Hon gick reallinjen på Högre Almänna Läroverket (Hermelinskolan). Efter studentexamen utbildade sig Gunnel till lärare på Seminariet i Umeå. Anledningen till att hon valde Umeå som studieort var att man 1956, det år då Gunnel började, endast antog pojkar vid Seminariet i Luleå. I Umeå tog man däremot även emot flickor. Gunnel arbetade under sitt liv som lärare, både i grundskolan och som högstadie- och gymnasielärare. Hon undervisade i svenska och engelska. Gunnel avslutade sin lärargärning på Midskogskolan 1997.
1Abraham Reinhold Lundquist var en svensk musikförläggare och grundare av Abraham Lundquist AB. Lundquist var biträde i Östengrenska bok- och musihandeln 1830-7. När Abraham Hirsch övertog musikhandeln valde Lundquist attt tillsammans med Nirian Caron grunda en egen bok- och musikhandel. 1844 upplöstes bolaget, och Nirian Caron övertog sortimentshandeln medan Lundquist övertog musikförlaget. Redan från början hade han planer på att öppna egen handelsverksamhet, men först 1849 sedan han ingått kompanjopskap med L G Rylander. Man hade stora framgångar men växte snart lika stora som Hirsck förlag. 1856 köpte Lundquist ut sin kompanjon och drev firman vidare i eget namn. Araham Lundquist utnämde 1865 till kongl. Hof-Musikhandlare.
1Ackrediteringsbrickan kommer från Melodifestivalens Andra chansen deltävling i Kiruna 2008. Eva Gradin, som deltog under deltävlingen som etnolog för Norrbottens museum, samlade in brickan åt museet. Hon deltog både under genrep, sänding och andra aktiviteter. Hon berättar att det var aktiviteter i foajén, där sponsorer och andra parter presenterar sig i olika stånd. Där såldes dessutom godis av ungdomar. På plats under fredagen, då genrepet skedde, var Carolina Norén och Claes-Johan Larsson. På lördagen var Annika Jankell och Henrik Olsson på plats. Claes-Johan Larsson var reporter på P4 och har arbetat med melodifestivalen sedan 1933. Annika Jankell var programledare för P4 Premiär. Carolina Norén var programledare för Melodifestivalen och Svensktoppen. Henrik Olsson var reporter i P4 Premiär. Mot bakgrund av en stor bild på Annika Lantz (programledare för Lantz i P4), Annika Jankell och Carolina Norén, står Claes-Johan Larsson på en scen och pratar i en mikrofon och spelar då och då schlagerlåtar. De som tävlade i Andra chansen 2008 i Kiruna var E-Type & the Poodles, Sibel, Ola, Caracola, Johnson & Häggkvist, Nordman, Thérèse Andersson samt Suzzie Tapper.
1ACO (Apotekens Composita) lanserades 1939 som varumärke för de svenska apotekens egna produkter.
1Adolf Ditlev Jörgensen, född 11 juni 1840 i Sundeve, Schleileswig, död 5 oktober 1897, var en dansk historiker. Jörgensen tog 1857 abiturienttexamen på reallinjen i Flesbburg med mål att bli teknolog. Han var bitränade lärare i lärdomsskolan i Flesburg 1863, men flyttade därifrån 1864 till Köpenhamn, där han ägnade sig åt att studera Danmarks historia, inriktning på medeltiden. År 1869 blev han assistent och 1874 fullmäktig i Kongerigets arkiv, 1883 geheine och 19889 riksantikvarie. Han genomförde sammanslagningen av, Geheimmrarkivet och Kongerige ts arkiv till ett arkiv, Rigsarkivet sammanslagningen av Geheimearkivet ock Kongens arkiv, Rigsarkivet utvecklade lagen av 1889 om arkivväsennndet i Danmark och han ledde därefter upprättandet av tre nya provinsarkiv.. Vid sidan utvecklade han en mycket omfattande litterär verksamhet och han skrev ett antal böcker samt en mängd mindre avhandlingar, varav flera tillhör hans mer kända arbeten. Jörgensen kände sratkt för att uppehåla intresset för den "söderländska" sakken tog intiativ till bilndet av s.k. "söderländske foronger" och anordnade utgivandet av "Söderlljydske aaboger" (sedan 1889 i Flesburg). Källa Wikipedia besök 2020-06-04.
1Adolf Fredrik, född 14 maj 1710, död 12 fenruari 1771, var furstbiskop av Lübeck 1727-1750 och kung av Sverige från 1751. Han utsågs 1743 till svensk kronprins efter hattarnas ryska krig under påtryckning från tsarinnan Elisabet. Han gifte sig året därpå med Lovisa Ilrika av Preussen, syster till Fredrik den store. Han hade väldigt liten makt, även om personer i hans närvaro försökte ge honom större. Han var son till hertig Kristian August av Holstein-Gottorp (furstbiskopen av Lübeck) och Albertina Fredrika av Baden-Durlach, således morbror till Katarina II av Ryssland. Adolf Fredrik återinförde den Holstein-Gottorpska grenen som svensk kungätt. Då Karl Peter Ulriks moster, den ryska prinsessan Elisabet, genom en palatsrevvoluton, 1741, bemäktigat sig den ryska tronen och behövde sin syatersons arvsrätt till stöd för sin egen, gynnade Adolf Fredrik hennes planer och sände sin unge myndling till Ryssland, i hopp om att själv därigenom ärva hans utsikter till den svenska tronen. Ur de stormiga partistriderna 1743 framgick även 23 juni, grnom rysk inverkan, Adolf Fredriks val till svrnsk tronföljare. Han tillträdde regeringrn 25 mars 1751 och kröntes 26 november samma år.
1Adolf Fredrik som kung. Adolf Fredrik blev likväl inte ett Rysslands verktyg: han brot snart med Elisabet. Men liksom hans val hade varit en partisak, så blev han själv som kung en lekboll i partiernas och sin gemåls händer. Hans betydelse i Sveriges historia blen ringa. Adolf Fresrik hade under en period i början av 1771 vistatd på hälsohem. Efter återkomsten till Stockholm drabbades han efter en riklig måltid den 12 februari 1771 av magkramp och yrsel, fick ett slaganfall, och avled.
1Aktiebolaget Razo tillverkade rakknivar, rakapparater och tillbehör.
1Alice Campbell var en ameriafödd brittisk författare av detektivromaner. Ursprunglige kom han från Atlanta, Georgia där hon var en del av the Socially prominent Ormod family. Alide fltytade till New York City vid 19 års ålder ocg blen snabbt en av de ledande inom kvinnorättsröelsen.
1Almanackan har tillhört den senaste ägarens föräldrar, Greta och Bill Olsson. De bodde både på Skurholmen och på Backgatan på Östermalm i Luleå. Huset på Östermalm byggde Bill Olsson själv. Bill arbetade på Sundbaums Järnaffär i Luleå.
1Ampullen har innehållit Comirnaty® Pfizer/BioNTech Covid-19 Vaccine. Det är en flerdosinjektionsflaska som rymmer 2 ml och 6 doser. Vaccinet blandas och späds med koksalt innan injektion. Ampullen är insamlad från vaccinationsmottagningen i nöjeshallen Alcatraz på Spantgatan 12 i Luleå. Där arbetar värdar, administratörer och vaccinatörer. Värdarna ser till att besökarna tas emot och slussas genom flödet på ett smidigt sätt. Administratörerna assisterar vaccinatörerna och säkerställer att vaccinationerna registreras och journalförs på ett korrekt sätt. Vaccinatörerna (sjuksköterskorna) genomför vaccinationen och hanterar de medicinska bedömningarna. Det finns också läkare på telefonjour vid behov av konsultation.
1Ampullen har innehållit Covid-19 Vaccine Moderna. Det är en flerdosinjektionsflaska som rymmer 5 ml och 10 doser. Ampullen är insamlad från vaccinationsmottagningen i nöjeshallen Alcatraz på Spantgatan 12 i Luleå. Där arbetar värdar, administratörer och vaccinatörer. Värdarna ser till att besökarna tas emot och slussas genom flödet på ett smidigt sätt. Administratörerna assisterar vaccinatörerna och säkerställer att vaccinationerna registreras och journalförs på ett korrekt sätt. Vaccinatörerna (sjuksköterskorna) genomför vaccinationen och hanterar de medicinska bedömningarna. Det finns också läkare på telefonjour vid behov av konsultation.
1Andra kriget mot Danmark. Fälttåget i Tyskland kom dock inte till stånd, i stället vände sig Karl Gustav plötsligt åter mot Danmark i augusti 1658. Orsakerna är komplicerade. En låg i Danmarks mospänstighet vid de förhandlingar som förts för Roskildesfredens komplettering. Det hade visat att Danmark inte lät binda sig vid Sverige så som Karl Gustav avsett. Desseutom hade uysikterna för ett krig i Tyskland förmörkats. I juli 1658 blev Leopold av Österrike vald till kejsare, och Sveriges försök arr samla tyska ständer på sin sida hade föga framgåmg. De bundsförvanter som Karl Gustav hoppats på höll sig tillbaka. Oliver Cromwells syften var andra äm hans, och vad som för Karl Gustav var betänkligast, Mazarins agerande; han eggade visserligen Sverige, men undvek själv alla bindande förpliktelser. Ekonomiskt sett kunde den svenska - i huvudsak värvade - hären inte hållas sysslolös, och när ett företag i Tyskland syntes utsiktslöst återstod endast Danmark. Nu gällde det på allvar Danmarks existens. Karl Gustav drömde om dess införlivande i den svenska stormakten. Med det andra danska kriget stockade sig ämmu hastigare 'n förut det polska. Köpenhamns försvar och undsättning genom en nederländsk flotta i oktober blev den första vändpunkten, den misslyckade stormningen av staden i februari 1659 den andra. Ö-sterrikare, polacker och brandenburgare gick till anfall, stängde in de svenska besättningarna i Preussen och Pommern och trängde upp i Jylland. England och Frankrike höll dig alltjät tillnaka, ja drogs av Nederländerna in i en medlingspolitik, konserterna i Haag maj-juli 1659, vars udd riktades mot Sverige. Karl Gustav gade åter missräknat sig på sin egen styrka, på motståndarens försvarskraft och på de ruropeiska makternas hållning till hans hänsynslösa svenska erövringspolitik. Karl Gustav höll sig kvar på de danska öarna, som därmed blev krigets huvudsäte, men hans ställning blev under 1659 allt svårare. Holländska flottor spelade herrar i de danska farvattnen, i november 1659 tillintetgjordes vid Nyborg den svenska hären på Fyn av förenade österrikare, brandenburgare, polacker, danskar och holländare, och huvudstyrkan på Själland smälte samman. Allt detta beroende på Karl Gustavs vankelmod. lanerna på Danmarks tillintetgörelse måste ges upp, liksom förut planerna på Polen. Karl Gustav erkände det, och han erbjöd fred åt både Danmark och Polen, men önnu hoppades han på endrera sidan vinna nåfot,moch han avslog varje avträdelse även från erövringarna i Roskildefreden, såvida inte ersättning gavs. Han räknade alltjämt med förändringar i makternas inbördes ställning, och han bereede sig till nya ansträngningar. Den sista tiden. Sveriges ständer kallas till riksdag i Göteborg den 12 november 1659, kungen anlände dock till staden först på julafton 1659 i sällskap med drottning Hedvig Eleonora, deras fyraårige son, sedemera Karl XI, samt kungens syster, futstinnan Maria Euphrosyne. Sällskapet bodde i Kungahuset på Södra Hamngatan. Den 4 januari 1660 öppnades ständernas möte- en regelrätt riksdag - i Kronhuset. Efter någon veckas överläggmimgar insjuknade kung Karl X Gustav i influensa som övergick i lungimflammation. Nedbäddad i Kunghuset avled kungen, mellan klockan 1 och 2, natten till den 13 februari. Efterspel. Karl X Gustav rycktes bort från ett läge vars faror röjer att han spänt sina och Sveriges krafter för högt. Hans drömmar att bygga ut den svenska stormakten över Polensöstersjöländer eller över de danska öarna hade strandat. Men det var å andra sidab på grund av hans vapens styrka som hans sons förmyndare, är de avvecklade de stora krigen, kunde behålla deskånskaa landskapen åt Sverige. Därmed kom Karll X Gustav att ge vad han själv inte avsett, "naturliga gränser" åt det egentliga Sverige. Källa: Wikipedia besök 2016-10-05
1Andra väven är vävd i NHL:s vävstuga i Tärendö av Karin Baltzari, Tärendö. Ulrika Kerttu arbetade den här tiden på Slöjdhusets garnavdelning.
1Anita Markström har bearbetat mönstret efter en gammal yllelöpare som hon fått av sin moster Astrid Engqvist, Värnamo. Mostern hade inte vävt yllelöparen. Originalet har breda bårder och lite botten emellan. Färgerna var mest rostrött, mindre natursvart och bråblått. Originalet är avslutat med pärlknut och i den inlagt trådar i samma kvalitet som varpen, lingarn 16/2 oblekt. Löparen är inköpt som modell i början av 1980-talet, före 1982.
1Anjo , Firma Arvid Jonsson i Malung, var en svensk tillverkare av sportfiskeutrustning. Nils Arvid Jonsson var bror till JOFAs grundare Nils Oskar Jonsson, och startade 1942 efter att tigare ha arbetat vid broderns fabrik tillverkning av sportfiskeutrustning i familjens ladugård i Grimsmyrsheden där JOFA tidigare haft sina lokaler. Senare tog han över det f.d. missionshuset i byn. I början av 1950-talet inledde man samarbete med Rönnbergs Mekaniska i Ångermanland, som redan tidigare utvecklat Rönnbegsrullen. Gemensant utvecklade man Championrullen, och senare kom multiplikaterullarna Commander och Fighter. Inför konkurrensen med ABU valde man dock att 1959-60 lägga ned av fiskerullar, och satsade istället fullt ut på spötillverkning. Arjo köptes 1971 upp av AB Wallco Sport, och 1974 köptes verksamheten upp av ABU. Källa: Wikipedia besök 2018-03-20
1Anna-Lisa Thomson kom till Upsala-Ekeby AB i mitten på 1930-talet. Vasen "Paprika" från 1948 är ett av Thomsons mest kända arbeten. Den var i produktion fortfarande en bit in på 60-talet och tillverkades i många olika former och storlekar. Thomson skapade prisbilliga föremål genom samarbete med storindustrin för att öka tillgängligheten för den breda massan. Anna-Lisa Thomson drabbades av bröstcancer och dog 1952, endast 46 år gammal. Källa: Wikipedia
1Anna-Maria Lindbäck, Altersbruk, Piteå, var ansvaig för Slöjdhusets och Hemslöjdsbutikens garnavdelning i Luleå.
2Anna-Maria Lindbäck, Altersbruk, Piteå, var ansvarig för Slöjdhusets och Hemslöjdsbutikens garnavdelning i Luleå.
1Ann-Christin Lundmark arbetade som butiksbiträde i Hemslöjdsbutiken i Piteå.
1Anza tillverkar måleriverktyg och är ledande inom detta i Norden. Källa: www.anza.se
1Apoteket AB bildades 1970 som Apoteksbolaget AB. Det är Sveriges största apotekskedja, ägs av staten och har till uppgift att bedriva detaljhandel med läkemedel i Sverige. Apoteket AB hade ett avtal med staten fram till den 1 juli 2009 som innebar att företaget hade ensamrätt att bedriva detaljhandel med läkemedel i Sverige. Källa: Wikipedia
1Arbetade på Folksam.
1Arbetade på Notviksverkstan (lokstallarna) i Luleå. Omkom i en båtolycka.
1Arnold är uppvuxen i Alvik, Luleå. Solglasögonen har tillhört honom. Glasögonen återfanns i bostaden när deras son Åke Åström och hans fru Karin Gunnarsdotter köpte huset.
1Arthur Percy var en svensk konstnär och formgivare, född 10 augusti 1886 i Vickleby på Öland och död 22 juni 1976 i Vickleby. 1923 blev han konstnärlig ledare vid Gefle porslinsfabrik, där konst- och hushållsporslin tillverkades. Hans genombrott som formgivare skedde vid Konstindustriutställningen i Paris 1925. Några av hans mest kända arbeten är ”Tre blommor”, ”Exotica” och ”Blå/röd vinranka”. Vid Stockholmsutställningen 1930 (där funktionalismen slog igenom) skedde lanseringen av bordsserviserna ”Silverstjärna” och ”Suecia”. Servisen ”Vinranka” väckte intresse vid världsutställningen i New York 1939 och blev en av Gefle porslinsfabriks stora succéer. Den tillverkades fram till 1969. Arthur Percy var knuten till Karlskrona Porslinsfabrik mellan 1942 och 1951, vilken från och med 1942 ingick i Uppsala-Ekeby. Percys sista stora framträdande ägde rum vid Helsingborgsutställningen H55. Han skapade även prydnadsföremål i fältspatporslin och bidrog till spridningen av konstnärligt högklassiga bruksföremål i svenska hem. Källa: Wikipedia
1Arvidsjaur fanns även som löpare, 50 cm och gungstolsmatta. Den har vävts från före 1970 och av flera olika personer. Vidare historik se BDNLH 751. Arvidsjaur fanns till försäljning i Hemslöjdens butiker till mitten av 1990-talet.
1Asken är tillverkad av EFI.
1Asken är tillverkad av Ferrosan.
1Asken är tillverkad av Laboratoire Roger Bellon.
1Asken är tillverkad av Sté LA VOSGIENNE.
1Asken är tillverkad av SWING LTD. A.-B.
2Asken är tillverkad av W.D.& H.O. WILLS.
1Asken fanns till försäljning under slutet av 1960-talet och 1970-talet.
1Asken har tillhört Ellen Lindgren (1912-1994). Ellen bodde på Tjärhovsgatan i Luleå. Huset hon bodde i och senare övertog bygdes av hennes far, landskanslist Johan Gustav Lindgren (1865-1927). Det stod färdigt omkring åren 1900-1901. Johan Gustav var gift med Emma Lindgren (1872-1962). Emma var tidigare gift med skulptören, sedermera handlaren C. Axel Lövenius (1870-1897), men de fick inga barn tillsammans. När Johan Gustav dog 1927 bodde Emma själv kvar i huset med de tre döttrarna Elisabeth, Ellen och Karin. Ellen övertog huset efter Emmas bortgång. Ellen var utbildad kartriterska och arbetade vid Vattendomstolen. Huset togs sedan över av Ellens systerdöttrar, Gunnel och Marianne Rietz. Deras mamma var Karin Lindgren (gift Rietz).
1Atlasen har tillhört Gunnel Lindström, född Olsson. Den har även senare tillhört hennes bror Hans Olsson (f. 1947). Gunnel är född 1937 på Skurholmen i Luleå. Hon är uppväxt på Backgatan på Östermalm i Luleå, i ett hus byggt av hennes far Bill Olsson. Gunnel gick grundksolan på Östra skolan och Seminariet. Hon gick sedan realskola och gymnasieutbildning. Hon gick reallinjen på Högre Almänna Läroverket (Hermelinskolan). Efter studentexamen utbildade sig Gunnel till lärare på Seminariet i Umeå. Anledningen till att hon valde Umeå som studieort var att man 1956, det år då Gunnel började, endast antog pojkar vid Seminariet i Luleå. I Umeå tog man däremot även emot flickor. Gunnel arbetade under sitt liv som lärare, både i grundskolan och som högstadie- och gymnasielärare. Hon undervisade i svenska och engelska. Gunnel avslutade sin lärargärning på Midskogskolan 1997.
1August Sohlman var en svensk Tidningsredaktör, Journalist, Konstjistoriker/lärare, Poitiker och Skarpskytteledare född 24 maj 1824 i Svennevad, död 5 juni på Älgö. Från oktober till sin död i huli 1874 var Sohlman huvudredaktör för Aftobladet och lyckades återvinna Aftonbladets ledande ställning inom Sveriges liberala press. Hans inflytande var avgörande för att den stora reorsentationsreformen 1866 genom en allmän oponiomseörelse, till han tog iniativet på ett möte i Hôtel de Su'ede 1860. Sohlmanaebetade för en stor reform av svenska försvarsväsendet och för skarpskytterörelsen och var själv chef för Stockholms 9:e skarpskyttekompani. Vidare verkade han för ökad religionsfriket, större rät för kvinnorna till självständig verksamhet och till bildandet av Svenska fornminnesföreningen. Sohlman omkom söndagen den 5 juli 1874 dp han fösäkte rädda sin son som råkat i sjönöd några få meter från land fvid en plötslig sommarstorm. Troats att Sohlman var en skicklig simmare drunknade han under räddningsförsöket på Baggensfjärden vid Älgö där han var bosatt. Han ligger brgravd på Huddinge kyrkogård. Källa: Wikipedia Besök 2016-06-07
1August Theodor Blanche, född 17 september 1811 i Stockholm, död 30 november1868 i Stockholm, var en svensk författare, dramatiker, journalist, politiker och publisist. August Blanche föddes utom ältenskapet som son till skvadronpredikanten, senare kyrkoherde i Hedvig Eleonora församling, Mårten Christoffer Bergvall och tjänsteflickan Katarina Hedverg. Sedan moder gift sig med hovslagare Blancke, tog sonen sin styvfars namn i dess ursprungliga, vallonska form. Källa: Wikipedia Besök 2016-05-11
1Auktsjaur finns även som löpare, 50 cm, och som gungstolsmatta.
1Auktsjaur har varit i produktion från före 1970 och vävts av olika personer, bl.a. Sigurd Johansson, Töre, som vävde till Hemslöjden under 1970- och 1980-talen. Han vävde alltid Auktsjaur utan rosengångsmönstret. Efter 1988 har vävstugorna, och då främst Norrbottens läns Hemslöjdsförenings vävstuga i Tärendö och där väverskan Ellen Haapala stått för tillverkningen. Efter stängningen av vävstugan i Tärendö 1995 flyttades tillverkningen av yllelöpare och ranor till Norrbottens läns Hemslöjdsförenings vävstuga i Ohtanajärvi. Där var det Ann-Mari Brandlöv som för det mesta vävde dem. Auktsjaur fanns även som löpare, 50 cm lång, och som gungstolsmatta. Den vävdes både med och utan rosengånsränder. Auktsjaur fanns till försäljning i Hemslöjdens butiker till mitten av 1990-talet.
1Autografblocket kommer från Melodifestivalens Andra chansen deltävling i Kiruna 2008. Eva Gradin, som deltog under deltävlingen som etnolog för Norrbottens museum, samlade in blocket till museet. Hon deltog både under genrep, sänding och andra aktiviteter. Hon berättar att det var aktiviteter i foajén, där sponsorer och andra parter presenterar sig i olika stånd. Där såldes dessutom godis av ungdomar. SR P4 hade sitt stånd närmast pressingången. Blocket är framtaget och delades ut av SR P4. På plats under fredagen, då genrepet skedde, var Carolina Norén och Claes-Johan Larsson. På lördagen var Annika Jankell och Henrik Olsson på plats. Claes-Johan Larsson var reporter på P4 och har arbetat med melodifestivalen sedan 1933. Annika Jankell var programledare för P4 Premiär. Carolina Norén var programledare för Melodifestivalen och Svensktoppen. Henrik Olsson var reporter i P4 Premiär. Mot bakgrund av en stor bild på Annika Lantz (programledare för Lantz i P4), Annika Jankell och Carolina Norén, står Claes-Johan Larsson på en scen och pratar i en mikrofon och spelar då och då schlagerlåtar. De som tävlade i Andra chansen 2008 i Kiruna var E-Type & the Poodles, Sibel, Ola, Caracola, Johnson & Häggkvist, Nordman, Thérèse Andersson samt Suzzie Tapper.
1Av ala de många utimordentliga idrotsnän som fostrats i Östergötlamd är löjntnant vid Första Livgrenadjärregementet Erik Kugelberg en av de få som förblivit landskapet troget. Det var vid Norrköpings läroverk som Erik utvecklades till den franstående idrottsnan han varitoch är. Sund från krop till själ och allt ifrån barnaåren, ägnade han sig med liv och lust åt idrotten samt vad som är mindre vanligt, åt skyttet. När man får veta att han redan vid 10 års ålder erövrade sitt första skyttrpris och detta t.o.m. vid Östergötlands Skyttrförbunds tälingar i Linköping, så förvånas man mindre över de enastående framgångar Kugelberg umder årens lop vetat at tillkämpa sig med geväret i hand. Inom Östergötland har snabbskyttet alltid särskilt omhuldatd vid fältsjutningarna, och det är främst på deta område som Kugelberg förvånat världen och bildat skola, ty det var han som först kom på metoden att bibehålla geväret i anläggningsställning under omladdningarna, varigenom han upprepade gånger avgivit 15 välriktade skot på 30 sekunder. Vid riksskyttetävlingarna 1909 segrade sålunda Kugelbeg i hastighetsskjutning under 35 sekunder mot 20-ringad precisionstavla på 300 meter med 265 poäng och 16 avgivna skott - närmaste man orkade endast med 213 poäng. Några utsrag ur hans skjutbok lämnar en god bild av inehavarens kapacitet. 1910 och 1911 vinnare av kronprinsens hederspris, mausergevär, vid skolungdomens fältskjutning på skidor, mästerskyt i Östergötland 1917, 1918 och 1920, erövrat ruksskuttemedaljen i Stoclholm 1919 med 100 poämg; segrat vid riksfältskjutningar på skidor i Bollnäs 1920 med 100 % träff och andre man vid motsvarande tävlan i Östersund 1921. 6 segrar i Österötlands Skytteförbunds fältskjutningar. Källa: GENI och Wikipedia Besök 2016-06-08
1Avsatt och fängslad. En riksdag förklarade 1569 att Erik XIV och hans ätt förlorat sin rätt till Sveriges krona och att Erik skulle hållas "i fängslig, dock tillbörig och furstlig förvaring". Han hölls därefter fången på Stockholms slott (septemner 1568-juli 1570), Åbo slott (juli 1570 -4 augustri 1571), Kastelholms slott (augusti-november 1571), Gripsholms slott (november 1571-juni 1573), Västerås slott (juni 1573-hösten 1574) och Örbyhus slott (hösten 1574-fenruari 1577). Under fängelsetiden återföll Erik emellanåt i psykisk ohälsa. Anledningen till det täta ombytet av vistelseort låg i de sammansvärjningar som tid efter annan upptäcktes och son väckre oro och stark misstänksamhet hos Johan, vilken efterträtt Erik på tronen. Denna oro yttrade sig äm mer påtagligt i Johans senare beslut att Erk måste dö, något han redan i januari 1572 framhöll Johan för sin bror Karl var nödvändigt. I flera nästan lika lydande brev gav han Eriks olika fångvaktare utförliga instruktioner om hur han skulle dödas om försök gjordes att befria honom, och 10 mars 1575 underskrev två riksråd (däribland Bengt Gylta) och de förnämsta prelaterna en formell dödsdom över Sveriges förre regent.
1Axel Mauritz Eriksson, född 28 december 1888 i Stockholmm, död 14 februari 1947, var en svensk sportskytt som deltog i tre olympiska ommarsoel 1912-1924. sin största framgång nådde han i Antwerpen 1920, där han blev silvermedaljör i armégevär 600 . Han tog också sammanlagt fyra medaljer i olika lagtävlingar, däribland ett guld i frigevär helmatch i Stockholm 1912. Källa: Wikipedia Besök 2016-05-12
1Axel Swinhufvud föddes i Paulinska gården i Strängnäs 1888. Axel tillhörde en gammal officerssläkt och skulle förmodligen ha valt officersyrket om han inte fått en höftskada vid unga år med följd att han blev kronvrak. När mamman blev änka flyttade hon till Stockholm 1902 och tog Axel med sig och satte honom i skolgång i Norra Real. Redan 1903 fick han sin första kamera, en lådkamera, och började sin bana som 15-årig flitig amatör. Hans första bevarade bild visar en ballonguppstigning från detta år. Axel Swinhufvud slutade skolan 1908 utan examen och skaffade sig nu snabbt en kvalificerad yrkesutbildning. Han fick praktisera två år hos den utmärkte hovfotografen Lars Larsson, "Hov-Lasse" kallad. Axel Swinhufvuds mor startade pappershandeln 1907 på Eriksbergshöjden, Karlavägen 27 (då 1 A) som hon hade till sin död 1946. Axel tog över och skötte pappershandeln fram till 1974. Axel blev autoriserad fotograf 1910. 1911 blev han därtill kontrakterad fotograf för brandkåren. 1013 hittar vi honom i den exklusiva fotografkrets, som följde med den berömde tyske fotografen Nicola Perscheids föreläsningskurs om belysning och bildkomposition. Det finns några få bevarade prov av Swinhufvud i " konstnärsperiodens" experimenterande stil, bilder av båtar och vattenspeglar i månsken. Han fick göra dokumentationer för istitutioner, bl a Maraboufabriken, Norrmalms slakteri AB eller Eugeniahemmet för handikappade barn (den sistnämda presenterad dels i populär fotografi 1969, nr 11, dels i Sankt Eriks årsbok 1975. Axel var helt frilans och beställningsfotograf och spred sina bilder som vykort. Swinhufvuds fotograferande på fältet upphördenästan helt 1942, och han förvandlades till enstörig, originell och kolerisk föreståndare för sin pappershandel Karlavägen 27, som han skötte till 1974. Butiken, typ modell äldre med skolpapper, lotter och tobak, hade som sagt som främst attraktion de många fotografierna som han sålde styckevis till blygsamma priser ( 1961 kostade format 9X12 1 kr, 13X18 2 kr och 18X24 4:50 kr). Swinhufvud är förmodligen den siste representanten för svunnen fotografgeneration. Han var frilansande reporter med egen säljbutik, och beställningsfotograf för firmor, fester och hemmabehov I september 1978 kunde man i dagspressen läsa nekrologen över pappershandlaren och fotografen Axel Swinhufvud, som efter fyra års långtidsvård på Danderyds sjukhus avlidit 90 år gammal. i slutet på nekrologen stod detta att läsa: "Hans ca 20 000 negativ har donerats till Stockholms stadsmuseum". Denna upplysning kom inte helt överaskande men blev slutet på en tioårig ovisshet. Text hämtad från artikel av Rolf Söderberg.