logo

Carlotta - the museum database

OBJTXTkommentar

CountValue
1Acc nr: 1989:222, 1989:224
1Ammoniter (Ammonoidra) är en utdöd underklass av bläckfiskar. De levde från ca 400 till 65 miljoner år sedan - ända från tidiga devon fram till översta krita. De levde i grunda hav och många var bra på att simma. Man känner till ca 5 000 arter av varierande storlek, från 1 cm till 2,5 meter i diameter. Ammoniterna hade oftast ett i en plan spiral hoprullat skal av aragonit, som var delat i flera kamrar av tvärväggar, där själva djuret fanns i den yttersta. De hade lock som kunde stängas till boningskammaren, det kunde vara ett lock som bestod av två lockhalvor eller ett "odelat" lock. Ammoniterna upstod under devon med ursprung i ordningen Bacitritida inom underklassen fyrgälade bläckfiskar (Nautiloidea), och dog ut vid slutet av krita tillsammans med dinosaurierna. Källa: Wikipedia, besök 2016-01-14
1Armfotingar (Brachiopoder) är djur som inte är så vanliga i den nutida havsmiljön, men var desto vanligare under paleozoikum. Det finns 335 kända nu levande arter av armfotingar, medan ca 30 000 är kända som fossil. De första armfotingarna uppkom i kambrium och är därför en av de äldsta nu levande djurgrupperna på jorden. De flesta armfotingar påminner vid första anblicken om en mussla eftersom de båda har två skal och lever i havet, men det finns skillnader bl.a. så har armfotingarna två skal av olika storlek och är därför inte symmetriska på samma sätt som musslor, där skalen är lika stora.
1Armfotingar (Brachiopoder) är djur som inte är så vanliga i den nutida havsmiljön, men var desto vanligare under paleozoikum. Det finns 335 kända nu levande arter av armfotingar, medan ca 30 000 är kända som fossil. De första armfotingarna uppkom i kambrium och är därför en av de äldsta nu levande djurgrupperna på jorden. De flesta armfotingar påminner vid första anblicken om en mussla eftersom de båda har två skal och lever i havet, men det finns skillnader bl.a. så har armfotingarna två skal av olika storlek och är därför inte symmetriska på samma sätt som musslor, där skalen är lika stora. Snäckor (Gastropoda) är den klass i djurstammen blötdjur som omfattar flest arter, ca 78% av blötdjuren är snäckor. Snäckorna kan i storlek variera från 1 millimeter till ca 1 meter. De förekommer på land, i hav och sötvatten. Landlevande snäckor kalllas i dagligt tal sniglar men i vetenskapliga sammanhang reserveras den beteckningen för snäckor utan skal.
2Armfotingar (Brachiopta) är djur som inte är så vanliga i den nutida havsmiljön, men var desto vanligare under paleozoikum. Det finns 335 kända nu levande arter av armfotingar, medan ca 30 000 är kända som fossil. De första amfotingarna uppkom i kambrium och är därför en av de äldsta nu levande djurgrupperna på jorden. De flesta armfotingar påminner vid första anblicken om en mussla eftersom de båda har två skal och lever i havet, men det finns skillnader bl.a. så har armfotingarna två skal av olika storlek och är därför inte symmetriska på samma sätt som musslor, där skalen är lika stora. Källa: Wikipedia, besök 2016-01-29
1Armfotingar (Brachiopta) är djur som inte är så vanliga i den nutida havsmiljön, men var desto vanligare under paleozoikum. Det finns 335 kända nu levande arter av armfotingar, medan ca 30 000 är kända som fossil. De första amfotingarna uppkom i kambrium och är därför en av de äldsta nu levande djurgrupperna på jorden. De flesta armfotingar påminner vid första anblicken om en mussla eftersom de båda har två skal och lever i havet, men det finns skillnader - bl.a. så har armfotingarna två skal av olika storlek och är därför inte symmetriska på samma sätt som musslor, där skalen är lika stora. Källa: Wikipedia, besök 2016-01-29
1Armfotingar (Brachiopta) är djur som inte är så vanliga i den nutida havsmiljön, men var desto vanligare under paleozoikum. Det finns 335 kända nu levande arter av armfotingar, medan ca 30 000 är kända som fossil. De första amfotingarna uppkom i kambrium och är därför en av de äldsta nu levande djurgrupperna på jorden. De flesta armfotingar påminner vid första anblicken om en mussla eftersom de båda har två skal och lever i havet, men det finns skillnader - bl.a. så har armfotingarna två skal av olika storlek och är därför inte symmetriska på samma sätt som musslor, där skalen är lika stora. Källa: Wikipedia, besök 2016-01-29
1Armfotingar (Brachiopta) är djur som inte är så vanliga i den nutida havsmiljön, men var desto vanligare under paleozoikum. Det finns 335 kända nu levande arter av armfotingar, medan ca 30 000 är kända som fossil. De första amfotingarna uppkom i kambrium och är därför en av de äldsta nu levande djurgrupperna på jorden. De flesta armfotingar påminner vid första anblicken om en mussla eftersom de båda har två skal och lever i havet, men det finns skillnader bl.a. så har armfotingarna två skal av olika storlek och är därför inte symmetriska på samma sätt som musslor, där skalen är lika stora. Källa: Wikipedia, besök 2016-01-29
1Armfotingar (Brachiopta) är djur som inte är så vanliga i den nutida havsmiljön, men var desto vanligare under paleozoikum. Det finns 335 kända nu levande arter av armfotingar, medan ca 30 000 är kända som fossil. De första amfotingarna uppkom i kambrium och är därför en av de äldsta nu levande djurgrupperna på jorden. De flesta armfotingar påminner vid första anblicken om en mussla eftersom de båda har två skal och lever i havet, men det finns skillnader bl.a. så har armfotingarna två skal av olika storlek och är därför inte symmetriska på samma satt som musslor, där skalen är lika stora. Källa: Wikipedia, Besök 2016-02-29
1Armfotingar (Brachiopta) är djur som inte är så vanliga i den nutida havsmiljön, men var desto vanligare under paleozoikum. Det finns 335 kända nu levande arter av armfotingar, medan ca 30 000 är kända som fossil. De första armfotingarna uppkom i kambrium och är därför en av de äldsta nu levande djurgrupperna på jorden. De flesta armfotingar påminner vid första anblicken om en mussla eftersom de båda har två skal och lever i havet, men det finns skillnader bl.a. så har armfotingarna två skal av olika storlek och är därför inte symmetriska på samma sätt som musslor, där skalen är lika stora. Källa: Wikipedia, besök 2016-01-29
1Asken har troligtvis använts till knappar eller andra sybehör.
1Askfatet har ursprung från Rosfors bruk och köptes in av Bengt Johansson i Alvik.
1Ask Nbm 22651 är likadan som ask Nbm 22736.
1Att döma av ritnings- och fotodokumentation tillvaratogs fyndet i tron att det var frågan om rotflätning, i själva verket är det en förmultnad stubbe. Läge: Anl. IV. Kvadrant 1, ruta 5-6 m N; 2,4-3,0 m V.
1Avförd ur samlingen.
1Avlångt bryne av sandsten. Genomskärningen är rektangulär. De båda smalare sidorna är slipade. Hopklistrat med fynd 22. De båda delarna är hittade i rutor som angränsar varandra. Ruta: Y16, X16
1Avlångt bryne av sandsten med kvadratiskt tvärsnitt. Brynet är avsmalnande i ändarna och har två slipade sidor. Brynen användes för att slipa föremål av sten, ben och horn. Funnet i ruta: P16
1Avlångt bryne av sandsten med rektangulär genomskärning. Två av långsidorna är bearbetade, slipade. Hopklistrat med fynd 22. De båda delarna är hittade i rutor som angränsar varandra. Funna i rutorna: Y16 och X16
1Avlångt bryne av sandsten med rektangulärt tvärsnitt. Två av de smalare sidorna bär spår av slipning. Brynet är hopklistrat med fynd nr 24. De båda delarna är hittade i rutor som angränsar varandra. Funna i rutorna: Y16 och X16
1Avlångt bryne av sandsten med rektangulärt tvärsnitt. Två av de smalare sidorna bär spår av slipning. Brynet har använts vid slipning av föremål i sten, ben och horn. Brynet är hopklistrat med fynd nr 24. De båda delarna är hittade i rutor som angränsar varandra. Ruta: Y16, X16
1Avslag/skrapa? av kvarts med retuscher. Ruta: D21
1Avslag/splitter av kvarts. Ruta: AK6
1Avslag är en restprodukt vid redskapstillverkning. Avslagen slogs från en kärna eller en opreparerad sten med olika tekniker. De avslag som ansågs bra valdes ut för vidare bearbetning medan resten kasserades.
1Avslag av flinta eller hälleflinta. Ruta: D18
1Avslag av flinta slaget med bifacial teknik. Avslag är en restprodukt vid redskapstillverkning. Avslagen slogs från en kärna eller en opreparerad sten. De avslag som ansågs bra valdes ut för vidare bearbetning medan restprodukten kasserades. Funnen i ruta AA11.
1Avslag av grönsten. Ruta: AA16
1Avslag av grönsten. Ruta: AA17
1Avslag av grönsten. Ruta: AA18
1Avslag av grönsten. Ruta: AA45
1Avslag av grönsten. Ruta: AA6
1Avslag av grönsten. Ruta: AB6
1Avslag av grönsten. Ruta: AE2
1Avslag av grönsten. Ruta: AF6
1Avslag av grönsten. Ruta: AG 2
1Avslag av grönsten. Ruta: AH17
1Avslag av grönsten. Ruta: AH19
1Avslag av grönsten. Ruta: AH2
1Avslag av grönsten. Ruta: AH6
1Avslag av grönsten. Ruta: AJ16
1Avslag av grönsten. Ruta: AJ17
1Avslag av grönsten. Ruta: AJ6
1Avslag av grönsten. Ruta: AK2
1Avslag av grönsten. Ruta: C17
1Avslag av grönsten. Ruta: C19
1Avslag av grönsten. Ruta: R16
1Avslag av grönsten. Ruta: S10
1Avslag av grönsten. Ruta: S16
1Avslag av grönsten. Ruta: T16
1Avslag av grönsten. Ruta: T21
2Avslag av grönsten. Ruta: V16
1Avslag av grönsten. Ruta: X21
1Avslag av grönsten. Ruta: Y21
1Avslag av grönsten. Slagna från ett slipat föremål. Ruta: AF21
1Avslag av grönsten med ena sidan slipad. Slagen från ett slipat föremål. Ruta: R16
1Avslag av grönsten med en sida slipad. Förmodligen slaget från ett slipat föremål. Ruta: Z21
1Avslag av grönsten med en sida slipad. Slaget från ett slipat redskap. Ruta: T16
1Avslag av grönsten med en slipad yta. Slaget från ett slipat föremål. Ruta: AF6
1Avslag av grönsten med en slipad yta. Slaget från ett slipat föremål. Ruta: O16
1Avslag av grönsten med en slipad yta. Slaget från ett slipat föremål. Ruta: Y21
1Avslag av grönsten med retuscher utmed långsidorna. Kan vara ett förarbete till en spets? Ruta: O10
1Avslag av grönsten med romisk genomskärning. Ruta: BC55
1Avslag av grönsten med triangulärt tvärsnitt. Retuscher längs båda långsidorna. Ruta: AB6
1Avslag av grönsten med triangulärt tvärsnitt. Ruta: Z6
1Avslag av grönsten med två vinkelställda slipade ytor. Ruta: O10
1Avslag av karbonsk flinta. Avslag är en restprodukt vid redskapstillverkning. Avslagen slogs från en kärna eller en opreparerad sten. De avslag som ansågs bra valdes ut för vidare bearbetning medan restprodukten kasserades. Funnet i ruta: Z6
1Avslag av karbonsk flinta med retuscher längs ena långsidan. Ruta: O10
1Avslag av kvarts, bergkristall. Ruta: V11
1Avslag av kvarts. Återfinns ej i samlingarna. Funnet i anläggning 1, vid framrensning av profilen i anläggningens N del.
1Avslag av kvarts. Avslag är en restprodukt vid redskapstillverkning. Avslagen slogs från en kärna eller en opreparerad sten. De avslag som ansågs bra valdes ut för vidare bearbetning medan restprodukten kasserades. Funna i ruta: T16
1Avslag av kvarts. Avslag är en restprodukt vid redskapstillverkning. Avslagen slogs från en kärna eller en opreparerad sten. De avslag som ansågs bra valdes ut för vidare bearbetning medan restprodukten kasserades. Funna i ruta AG2.
1Avslag av kvarts. Avslag är en restprodukt vid redskapstillverkning. Dessa slogs från en kärna eller en opreparerad sten. De avslag som ansågs bra valdes ut för vidare bearbetning medan restprodukten kasserades. Funna i ruta T11.
1Avslag av kvarts. Bifacialt slaget? Ruta: AA16
1Avslag av kvarts. Eggformad av längsgående slag. Ruta: Y16
1Avslag av kvarts. Ett är slaget med bifacial teknik. Ruta: AJ6
1Avslag av kvarts. Ett av avslagen är slagen med bipolär teknik. Ruta: AB6
1Avslag av kvarts. Ett av dem i rökkvarts. Ruta: Y16 Tidigare sakord: 29 avslag av ljus kvartsit
1Avslag av kvarts. Ett av dem slagen med bifacial teknik. Ruta: AB16
1Avslag av kvarts. Ett flertal slagna med bifacial teknik. Avslag är en restprodukt vid redskapstillverkning. Avslagen slogs från en kärna eller en opreparerad sten. De avslag som ansågs bra valdes ut för vidare bearbetning medan resten kasserades. Funna i ruta: V16
1Avslag av kvarts. Ett par av dem är slagna med bifacial teknik. Ett av avslagen kan också vara en del av en kärna. Ruta: AA18
1Avslag av kvarts. Ett par av dem är slagna med bifacial teknik. Ruta: Z16
1Avslag av kvarts. Från ett av avslagen har man slagit bort som bitar med bifacial teknik. Ruta: AB6
1Avslag av kvarts. Minst två avslag slagna med bifacial teknik. Ruta: O11
1Avslag av kvarts. Några av dem är slagna med bifacial teknik. Ruta: P16
1Avslag av kvarts. På avslaget finns ett "urtag/ränna" som kan ha använts för glättning. Ruta: X11
1Avslag av kvarts. Ruta: A18
1Avslag av kvarts. Ruta: A19
1Avslag av kvarts. Ruta: A20
1Avslag av kvarts. Ruta: AA17
1Avslag av kvarts. Ruta: AA45
1Avslag av kvarts. Ruta: AA6
1Avslag av kvarts. Ruta: AB17
1Avslag av kvarts. Ruta: AC18
1Avslag av kvarts. Ruta: AD6
1Avslag av kvarts. Ruta: AE2
1Avslag av kvarts. Ruta: AE6
1Avslag av kvarts. Ruta: AF18
1Avslag av kvarts. Ruta: AF2
1Avslag av kvarts. Ruta: AF6
1Avslag av kvarts. Ruta: AG18
1Avslag av kvarts. Ruta: AH17
1Avslag av kvarts. Ruta: AH19
1Avslag av kvarts. Ruta: AH25
1Avslag av kvarts. Ruta: AH6
1Avslag av kvarts. Ruta: AJ16
1Avslag av kvarts. Ruta: AJ17
1Avslag av kvarts. Ruta: AK2
1Avslag av kvarts. Ruta: AL23
1Avslag av kvarts. Ruta: AL35
1Avslag av kvarts. Ruta: B16
1Avslag av kvarts. Ruta: B17
1Avslag av kvarts. Ruta: B18
1Avslag av kvarts. Ruta: B20
1Avslag av kvarts. Ruta: BC55
1Avslag av kvarts. Ruta: C16 Övre lagret.
1Avslag av kvarts. Ruta: C16 Undre lagret.
1Avslag av kvarts. Ruta: C17
1Avslag av kvarts. Ruta: C18
1Avslag av kvarts. Ruta: C21
1Avslag av kvarts. Ruta: D16 Övre lagret.
1Avslag av kvarts. Ruta: D16 Undre lagret.
1Avslag av kvarts. Ruta: D17
1Avslag av kvarts. Ruta: D21
1Avslag av kvarts. Ruta: E16 I ytsanden.
1Avslag av kvarts. Ruta: E17
1Avslag av kvarts. Ruta: E21
1Avslag av kvarts. Ruta: E65
1Avslag av kvarts. Ruta: F16 Övre lagret.
1Avslag av kvarts. Ruta: F16 Undre lagret.
1Avslag av kvarts. Ruta: F17
1Avslag av kvarts. Ruta: G16 Nedre lagret.
1Avslag av kvarts. Ruta: G16 Övre lagret.
1Avslag av kvarts. Ruta: H16 Undre lagret.
1Avslag av kvarts. Ruta: M16
1Avslag av kvarts. Ruta: O10
1Avslag av kvarts. Ruta: O16
1Avslag av kvarts. Ruta: P10
1Avslag av kvarts. Ruta: P11
1Avslag av kvarts. Ruta: R10
1Avslag av kvarts. Ruta: R16
1Avslag av kvarts. Ruta: R21
1Avslag av kvarts. Ruta: S10
1Avslag av kvarts. Ruta: S11
1Avslag av kvarts. Ruta: S16
1Avslag av kvarts. Ruta: S21
1Avslag av kvarts. Ruta: T21
1Avslag av kvarts. Ruta: V21
1Avslag av kvarts. Ruta: X16
1Avslag av kvarts. Ruta: X21
1Avslag av kvarts. Ruta: Y11
1Avslag av kvarts. Ruta: Y21
1Avslag av kvarts. Ruta: YY16
1Avslag av kvarts. Ruta: YY34
1Avslag av kvarts. Ruta: Z21
1Avslag av kvarts. Ruta: Z6
1Avslag av kvarts. Tidigare sakord: skrapa. Lösfynd.
1Avslag av kvarts. Två stycken är splitter. Ruta: N11
1Avslag av kvartsit. Ett av dem möjligen en kärnrest. Ruta: AA16
1Avslag av kvartsit. Ruta: AG18
1Avslag av kvartsit. Ruta: C16 Övre lagret.
1Avslag av kvartsit. Ruta: C17
1Avslag av kvartsit. Ruta: E16 I ytsanden.
1Avslag av kvartsit. Ruta: R10
1Avslag av kvartsit. Ruta: T16
1Avslag av kvartsit Ruta: C18
1Avslag av kvarts med bruksretuscher. Ruta: D18
1Avslag av kvarts med retusch. Ruta: P11
1Avslag av kvarts och rökkvarts. Ruta: AH2
1Avslag av slipat grönstensföremål. Längs ena långsidan finns retuscher. Ruta: O11
1Avslag eller splitter av kvarts. Ruta: L16
1Avslag med retusch av kvarts. Ruta: S16
1Avslag med retusch längs ena långsidan. Kan vara en skrapa. Ruta: AF25
1Axel Styrmans Kafferosteri, Haparanda
1Axeltappen har ursprung från Rosfors bruk och köptes in av Bengt Johansson från Hällfors såg 1988.