logo

Carlotta - the museum database

Data elements

Data elementDescription
besiktningsjournal
beskrivningKort beskrivning av objektet, bilden, undersökningen, utställningen etc.
beskrivning - fornlämningÖvergripande beskrivning av fornlämningen.
bildbeskrivning
bildformat - Digitalt formatExempelvis JPG, TIFF, BMP, RAW
bildreferensPlats och namn för det fysiska bilddokumentet.
bildtext
Creative Commons - url
funktion
fyndomständighet
färgFöremålets huvudsakliga färg.
förvärvsomständigheter - i fältgäller vid insamlingstillfället; en händelse helt skild från förvärv till museet
historikObjektets proveniens och kontext.
kommentar
källorArkiv, litteratur och andra källrefernser
källor - http
mod/fabr/typ - Hemslöjden
samhör invnr - Hemslöjden
samhör proj - Hemslöjden
samtid förvärv - Hemslöjden
signering/påskrift/stämpling
specialbenämn - Hemslöjden
utställning