logo

Carlotta - the museum database

Data elements

Data elementDescription
datering
datum - förvärv till museetDatum när xxx förvärvades till museet.
datum - utställningDatum med ett intervallvärde, datum från och med - till och med.
formgivngtid - Hemslöjden
formgtid_slut - Hemslöjden
förv datum - Hemslöjden
månad - månadens fotografiÅr och månad [ÅÅÅÅ-MM] då fotografiet visas som "Månadens fotografi" i webCarlotta.
månad - månadens föremålÅr och månad [ÅÅÅÅ-MM] då föremålet visas som "Månadens föremål" i webCarlotta.
tid - användning
tid - död
tid - fotograferingNär fotografiet togs, ÅÅÅÅ-MM-DD med kommentar i toleransfältet. Ex, 1957-05 och i toleransfältet troligen.
tid - födelseDatum när personen eller fotografiet föds.
tid - tillverkning
tid - verksamhetsslut
tid - verksamhetsstart
tillverkntid - Hemslöjden
tillvtid slut - Hemslöjden
undersökningdatum/år