logo

Carlotta - the museum database

Data elements

Data elementDescription
kartbladNamnet på det aktuella kartbladet.
kartuppgiftKartblad.
koordinatsystemT ex RT90, SWEREF99.
platsAnvänds inte längre. Vi använder GEONAM plats istället för detta dataelement (GEOTEXT plats).