logo

Carlotta - the museum database

defining image

Länsmuseum för Norrbottens län Norrbottens museum

Sedan slutet av 1800-talet har Norrbottens museum samlat in föremål som berättar om länets mångkulturella och intressanta historia. Samlingarna har en stor bredd och innehåller stort som smått, allt från målade kistor och skåp till plasttallrikar och servetter. Museet har även ett omfattande bildarkiv, dels från museets egna dokumentationer i länet, men också från fotografer och privatpersoner.

Delar av samlingarna finns tillgängliga genom Carlotta, som uppdateras successivt. Samlingarna har katalogiserats under lång tid och av många olika personer, därför kan informationens kvalitet variera.

Välkommen att söka i våra samlingar! Kontakta oss om du vill komplettera informationen eller om du har frågor om våra samlingar: carlotta@norrbotten.se.

The database currently contains...

Föremålsposter
87 388.
Kulturhistoriska föremål
25 263.
Fotografier
61 664.
Digitala bilder
87 037.
Mest visade kulturhistoriska föremål
personhygien; sanitet; förvaring; tamponhetui ; Ljuslila tampongertui bestående av två delar varav den ena kan skjuas in i den andra. Båda ...
alt
Mest visade fotografi
bostadshus; gårdsmiljö; uthus; kulturmiljövård; inventering ; Byggnadsinventering 1977. Inventering: Kaj Bergman. Luleå kommun. Fastighetsb...
alt
Senast registrerade kulturhistoriska föremål
personhygien; sanitet; förvaring; tampongetui ; Skärt tampongetui bestående av två delar varav den ena kan skjutas in i den andra. Båda del...
alt
Senast registrerade fotografi
bostadshus; gårdsmiljö; uthus; kulturmiljövård; inventering ; Byggnadsinventering 1977. Inventering: Kaj Bergman. Luleå kommun. Fastighetsb...
alt
Senast avbildade föremål
husgeråd; koppar; kopp ; Kopp av trä.
alt
Senast digitaliserade fotografi
lastbil; varuhus; varutransport ; Skeppsbrogatan. 1963.
alt

Månadens föremål

alteldning; tändsticksask; ask; förpackning; tändsticka ; Ask i två delar; en låda med fem sidor, vilken skjuts in i ett fodral med kortsidorna öppna. I asken ligger sex så kallade gengaständstickor. Var och en är 9 cm lång och har över drygt halva tändstickan en silverliknande mas...

Månadens fotografi

altkyrka; personbil; buss ; Bilar och en buss, med gengas, framför kyrkan i Piteå.

Kort om Carlotta

Carlotta är ett informationssystem som utvecklats för museer och deras museisamlingar. Grundidén är att tillhandahålla ett flexibelt system som kan användas och anpassas till alla sorters museisamlingar.Read more...