logo

Carlotta - the museum database

Data elements

Data elementDescription
datering
datum - förvärv till museetDatum när xxx förvärvades till museet.
datum - utställningDatum med ett intervallvärde, datum från och med - till och med.
månad - månadens föremålÅr och månad [ÅÅÅÅ-MM] då föremålet visas som "Månadens föremål" i webCarlotta.
månad - månadens fotografiÅr och månad [ÅÅÅÅ-MM] då fotografiet visas som "Månadens fotografi" i webCarlotta.
tid - användning
tid - död
tid - födelseDatum när personen eller fotografiet föds.
tid - fotograferingÅr-månad-dag, ÅÅÅÅ-MM-DD, när fotografiet togs.
tid - tillverkning
tid - verksamhetsslut
tid - verksamhetsstart