logo

Carlotta - the museum database

defining image

Länsmuseum för Norrbottens län Norrbottens museum

Under snart 140 år har Norrbottens museum samlat in omkring 60 000 föremål som berättar om länets mångkulturella och intressanta historia. Samlingarna har en stor bredd och innehåller stort som smått, allt från målade kistor och skåp till plasttallrikar och servetter. Museet har även ett omfattande bildarkiv som innehåller cirka 1,8 miljoner fotografier, dels från museets egna dokumentationer i länet, men också från privatpersoner.

Delar av samlingarna finns tillgängliga genom Carlotta, som uppdateras successivt. Varje dag arbetar vi med att lägga in fler föremål och bilder i databasen. Samlingarna har katalogiserats under lång tid och av många olika personer. Därför kan informationens kvalitet variera.

Välkommen att söka i våra samlingar! Kontakta oss om du vill komplettera informationen eller om du har frågor om våra samlingar: carlotta@norrbotten.se.

The database currently contains...

Föremålsposter
87 368.
Kulturhistoriska föremål
25 227.
Fotografier
61 680.
Digitala bilder
85 354.
Mest visade kulturhistoriska föremål
personhygien; sanitet; förvaring; tampongetui ; Skärt tampongetui bestående av två delar varav den ena kan skjutas in i den andra. Båda del...
alt
Mest visade fotografi
krig; andra världskriget; evakuering ; Evakuering av den finska gränsbefolkningen under andra världskriget. Matutdelning i Korpilombolo.
alt
Senast registrerade kulturhistoriska föremål
personhygien; sanitet; förvaring; tamponhetui ; Ljuslila tampongertui bestående av två delar varav den ena kan skjuas in i den andra. Båda ...
alt
Senast registrerade fotografi
gödsling; hässja; lövtäkt ; Norrfjärden; Alter. Gödslingsförsök i Alter fogård.
alt
Senast avbildade föremål
husgeråd; koppar; kopp ; Kopp av trä.
alt
Senast digitaliserade fotografi
jordbruksbebyggelse; bostadshus; parstuga; gårdsmiljö; uthus; kulturmiljövård; inventering ; Områdesanalys 77. Haparanda kn, Nedertorneå sn...
alt

Månadens föremål

althusgeråd; ask; burk ; Ask. Ornerad ask av näver med lock av trä. Den är märkt: "Susana 1871". Antal delar 2 st.

Månadens fotografi

alt1:a maj; demonstrationståg; fana; folkets hus ; Demonstrationståg på 1:a maj vid Folkets hus i Koskullskulle 1901.

Kort om Carlotta

Carlotta är ett informationssystem som utvecklats för museer och deras museisamlingar. Grundidén är att tillhandahålla ett flexibelt system som kan användas och anpassas till alla sorters museisamlingar.Read more...