logo

Carlotta - the museum database

defining image

Länsmuseum för Norrbottens län Norrbottens museum

Sedan slutet av 1800-talet har Norrbottens museum samlat in föremål som berättar om länets mångkulturella och intressanta historia. Samlingarna har en stor bredd och innehåller stort som smått, allt från målade kistor och skåp till plasttallrikar och servetter. Museet har även ett omfattande bildarkiv, dels från museets egna dokumentationer i länet, men också från fotografer och privatpersoner.

Delar av samlingarna finns tillgängliga genom Carlotta, som uppdateras successivt. Samlingarna har katalogiserats under lång tid och av många olika personer, därför kan informationens kvalitet variera.

Välkommen att söka i våra samlingar! Kontakta oss om du vill komplettera informationen eller om du har frågor om våra samlingar: carlotta@norrbotten.se.

The database currently contains...

Föremålsposter
87 387.
Kulturhistoriska föremål
25 251.
Fotografier
61 675.
Digitala bilder
85 757.
Mest visade kulturhistoriska föremål
personhygien; sanitet; förvaring; tampongetui ; Skärt tampongetui bestående av två delar varav den ena kan skjutas in i den andra. Båda del...
alt
Mest visade fotografi
bostadshus; gårdsmiljö; uthus; kulturmiljövård; inventering ; Byggnadsinventering 1977. Inventering: Kaj Bergman. Luleå kommun. Fastighetsb...
alt
Senast registrerade kulturhistoriska föremål
personhygien; sanitet; förvaring; tamponhetui ; Ljuslila tampongertui bestående av två delar varav den ena kan skjuas in i den andra. Båda ...
alt
Senast registrerade fotografi
bostadshus; gårdsmiljö; uthus; kulturmiljövård; inventering ; Byggnadsinventering 1977. Inventering: Kaj Bergman. Luleå kommun. Fastighetsb...
alt
Senast avbildade föremål
husgeråd; koppar; kopp ; Kopp av trä.
alt
Senast digitaliserade fotografi
ateljébild; man ; Luleå, Svartön, Freja. Herr Levi Bjurström.
alt

Månadens föremål

altdräkttillbehör; skodon; kam; skohökam ; Skohökam.

Månadens fotografi

altfärgning ; Från 1912 hade Slöjdföreningen ambulerande växtfärgningskurser på programmet. Ibland berättades det då om gamla färgningsrecept.

Kort om Carlotta

Carlotta är ett informationssystem som utvecklats för museer och deras museisamlingar. Grundidén är att tillhandahålla ett flexibelt system som kan användas och anpassas till alla sorters museisamlingar.Read more...