logo

Carlotta - the museum database

defining image

Länsmuseum för Norrbottens län Norrbottens museum

Under snart 140 år har Norrbottens museum samlat in omkring 60 000 föremål som berättar om länets mångkulturella och intressanta historia. Samlingarna har en stor bredd och innehåller stort som smått, allt från målade kistor och skåp till plasttallrikar och servetter. Museet har även ett omfattande bildarkiv som innehåller cirka 1,8 miljoner fotografier, dels från museets egna dokumentationer i länet, men också från privatpersoner.

Delar av samlingarna finns tillgängliga genom Carlotta, som uppdateras successivt. Varje dag arbetar vi med att lägga in fler föremål och bilder i databasen. Samlingarna har katalogiserats under lång tid och av många olika personer. Därför kan informationens kvalitet variera.

Välkommen att söka i våra samlingar! Kontakta oss om du vill komplettera informationen eller om du har frågor om våra samlingar: carlotta@norrbotten.se.

The database currently contains...

Föremålsposter
86 904.
Kulturhistoriska föremål
24 780.
Fotografier
61 663.
Digitala bilder
83 349.
Mest visade kulturhistoriska föremål
handel; förpackningar; ask ; Ask. Platt pappask som har innehållit runda kakor av inslagen chokladöverdragen mint. Asken är blå med lock o...
alt
Mest visade fotografi
sågverksarbetare; sågverk; gruppbild ; Arbetare vid Båtskärsnäs sågverk 1913-1914. Dagskiftet. Längst till vänster: Sågställare (sågfaktor...
alt
Senast registrerade kulturhistoriska föremål
föreningsliv; kort; årskort ; Fyrkantigt platt årskort av papp med raka hörn Kortet är vitt med blå detaljer. På kortets framsida står de...
alt
Senast registrerade fotografi
arkeologi ; RAÄ Fd Norr.Haparanda skärgård
alt
Senast avbildade föremål
husgeråd; skedar; sked; hornsked ; Sked av horn.
alt
Senast digitaliserade fotografi
gruvhål; arkeologi; inventering ; RAÄ Fd Norr. Nederluleå sn, RAÄ 813, Gruvhål (fältspat), Status US, Blad 24L4j, Namn Germandön.
alt

Månadens föremål

althusgeråd; formar; ostform; rotfat; fat; konsthantverk; konst ; Fat. Runt fat av ofärgad rot, vackert melerat. Ett vackert genombrutet mönster kring korgens centrum. På insidans kant finns en näverlapp inflätad med påskrift "E. Kitok-A". Tidigare angiven teknik: bindning: 4 olik...

Månadens fotografi

alttorghandel; dräkt; gruvsamhälle ; Från den första bebyggelsen vid Malmberget. "Den första kåkbebyggelsen fick snart sällskap med mer stabila timrade hus. Det var inga större och ståtligare bostäder, men de gav bättre skydd mot vinterkölden, och livet kunde förflyta lite drägliga...

Kort om Carlotta

Carlotta är ett informationssystem som utvecklats för museer och deras museisamlingar. Grundidén är att tillhandahålla ett flexibelt system som kan användas och anpassas till alla sorters museisamlingar.Read more...