logo

Carlotta - the museum database

defining image

Länsmuseum för Norrbottens län Norrbottens museum

Under snart 140 år har Norrbottens museum samlat in omkring 60 000 föremål som berättar om länets mångkulturella och intressanta historia. Samlingarna har en stor bredd och innehåller stort som smått, allt från målade kistor och skåp till plasttallrikar och servetter. Museet har även ett omfattande bildarkiv som innehåller cirka 1,8 miljoner fotografier, dels från museets egna dokumentationer i länet, men också från privatpersoner.

Delar av samlingarna finns tillgängliga genom Carlotta, som uppdateras successivt. Varje dag arbetar vi med att lägga in fler föremål och bilder i databasen. Samlingarna har katalogiserats under lång tid och av många olika personer. Därför kan informationens kvalitet variera.

Välkommen att söka i våra samlingar! Kontakta oss om du vill komplettera informationen eller om du har frågor om våra samlingar: carlotta@norrbotten.se.

The database currently contains...

Föremålsposter
87 354.
Kulturhistoriska föremål
25 212.
Fotografier
61 681.
Digitala bilder
85 085.
Mest visade kulturhistoriska föremål
bomb; brandbomb; klusterbomb; termitbomb ; Bomb. Rester av bomber fällda över Pajala den 21:a februari 1940. Fragment bestående av splitter...
alt
Mest visade fotografi
krig; andra världskriget; evakuering ; Evakuering av den finska gränsbefolkningen under andra världskriget. Matutdelning i Korpilombolo.
alt
Senast registrerade kulturhistoriska föremål
personhygien; sanitet; förvaring; tampongetui ; Skärt tampongetui bestående av två delar varav den ena kan skjutas in i den andra. Båda del...
alt
Senast registrerade fotografi
Arkeologiutställning ; Arkeologiutställning 2020 i museets byggnad i centrum.
alt
Senast avbildade föremål
husgeråd; koppar; kopp ; Kopp av trä.
alt
Senast digitaliserade fotografi
kulturmiljövård; inventering; stadsdel; flerfamiljshus ; Byggnadsinventering 1977 i Luleå, Östermalm, Hjorten.
alt

Månadens föremål

altårets högtider, påsk, påskprydnad; påskfjäder ; Påskprydnad. a-f) 30 st kulörta fjädrar. Antal delar 6 st. Tidigare angivet material: fjäder, järntråd.

Månadens fotografi

altkyrkstad; påsk; vår ; Nederluleå sn, Gammelstad. Kyrkstaden, senvår.

Kort om Carlotta

Carlotta är ett informationssystem som utvecklats för museer och deras museisamlingar. Grundidén är att tillhandahålla ett flexibelt system som kan användas och anpassas till alla sorters museisamlingar.Read more...