logo

Carlotta - the museum database

defining image

Länsmuseum för Norrbottens län Norrbottens museum

Under snart 140 år har Norrbottens museum samlat in omkring 60 000 föremål som berättar om länets mångkulturella och intressanta historia. Samlingarna har en stor bredd och innehåller stort som smått, allt från målade kistor och skåp till plasttallrikar och servetter. Museet har även ett omfattande bildarkiv som innehåller cirka 1,8 miljoner fotografier, dels från museets egna dokumentationer i länet, men också från privatpersoner.

Delar av samlingarna finns tillgängliga genom Carlotta, som uppdateras successivt. Varje dag arbetar vi med att lägga in fler föremål och bilder i databasen. Samlingarna har katalogiserats under lång tid och av många olika personer. Därför kan informationens kvalitet variera.

Välkommen att söka i våra samlingar! Kontakta oss om du vill komplettera informationen eller om du har frågor om våra samlingar: carlotta@norrbotten.se.

The database currently contains...

Föremålsposter
86 430.
Kulturhistoriska föremål
24 320.
Fotografier
61 649.
Digitala bilder
81 967.
Mest visade kulturhistoriska föremål
ask; förpackningar; handel ; Ask. Platt pappask som har innehållit runda kakor av inslagen chokladöverdragen mint. Asken är blå med lock o...
alt
Mest visade fotografi
färja ; Färjan i Sikfors.
alt
Senast registrerade kulturhistoriska föremål
föreningsliv; kort; årskort ; Fyrkantigt platt årskort av papp med raka hörn Kortet är vitt med blå detaljer. På kortets framsida står de...
alt
Senast registrerade fotografi
mangårdsbyggnad ; Taavolagården
alt
Senast avbildade föremål
hornsked; husgeråd; sked; skedar ; Sked av horn.
alt
Senast digitaliserade fotografi
dokumentation; kulturhistoria; lastbil; lastning; truck ; 0-1. ASSI Domän, Karlsborgsverken. Interiör av pappersutlastningen. 2-4. Utlastn...
alt

Månadens föremål

altjordbruk, tröskning och rensning, såll; såll ; Såll av furuspån och kojuverskinn.

Månadens fotografi

altgröda; korn; skörd ; Skördearbete.

Kort om Carlotta

Carlotta är ett informationssystem som utvecklats för museer och deras museisamlingar. Grundidén är att tillhandahålla ett flexibelt system som kan användas och anpassas till alla sorters museisamlingar.Read more...