logo

Carlotta - the museum database

defining image

Länsmuseum för Norrbottens län Norrbottens museum

Under snart 140 år har Norrbottens museum samlat in omkring 60 000 föremål som berättar om länets mångkulturella och intressanta historia. Samlingarna har en stor bredd och innehåller stort som smått, allt från målade kistor och skåp till plasttallrikar och servetter. Museet har även ett omfattande bildarkiv som innehåller cirka 1,8 miljoner fotografier, dels från museets egna dokumentationer i länet, men också från privatpersoner.

Delar av samlingarna finns tillgängliga genom Carlotta, som uppdateras successivt. Varje dag arbetar vi med att lägga in fler föremål och bilder i databasen. Samlingarna har katalogiserats under lång tid och av många olika personer. Därför kan informationens kvalitet variera.

Välkommen att söka i våra samlingar! Kontakta oss om du vill komplettera informationen eller om du har frågor om våra samlingar: carlotta@norrbotten.se.

The database currently contains...

Föremålsposter
86 763.
Kulturhistoriska föremål
24 649.
Fotografier
61 653.
Digitala bilder
82 880.
Mest visade kulturhistoriska föremål
djur; ko; leksak; leksaksko ; Ko. Leksaksko av trä. Den kallades för "Majblomma".
alt
Mest visade fotografi
brand; järnvägsstation ; Kiruna järnvägsstations brand i april 1915. Observera bildtext: " Kiruna järnvägsstations brand 26 apr. 1915".
alt
Senast registrerade kulturhistoriska föremål
föreningsliv; kort; årskort ; Fyrkantigt platt årskort av papp med raka hörn Kortet är vitt med blå detaljer. På kortets framsida står de...
alt
Senast registrerade fotografi
begravning; jordbruksbebyggelse; slåtter ; Bild 1. Östlingsgården i Börjelslandet, mot stall, mangårdsbyggnad, två härbren, långloge, storh...
alt
Senast avbildade föremål
hornsked; husgeråd; sked; skedar ; Sked av horn.
alt
Senast digitaliserade fotografi
älv ; RAÄ Fd Norr. Piteå sn, Pålberget. (Böle). Piteälven.
alt

Månadens fotografi

althusdjur; häst ; Beda Önnervall, Långnäs.

Kort om Carlotta

Carlotta är ett informationssystem som utvecklats för museer och deras museisamlingar. Grundidén är att tillhandahålla ett flexibelt system som kan användas och anpassas till alla sorters museisamlingar.Read more...